PLATOS 2004 – Modelscenario’s  • Version
  • 3 Download
  • 7.31 MB File Size
  • 25 File Count
  • 5 november 2017 Create Date
  • 23 januari 2019 Last Updated
  • Download

Na het grote succes van het 3e PLATOS modellen colloquium heeft het organiserend comité besloten ook in 2004 weer een colloquium te houden, dit maal met het thema "Modelscenario's", ter gelegenheid van de nieuwe CPB scenario's die begin volgend jaar klaar moeten zijn. Vanwege de grote hoeveelheid onderwerpen is besloten dit jaar in de middag drie parallelle sessies te organiseren. Het 4e jaarlijkse PLATOS colloquium vindt plaats op woensdag 17 maart 2004 bij Connekt in Delft. Wij nodigen u van harte uit het colloquium bij te wonen. Ook tijdens deze editie zijn er presentaties over nieuwe ontwikkelingen op modelgebied en interessante toepassingen. Daarnaast is er ruimschoots gelegenheid om met vakgenoten bij te praten. Bijgaand treft u het voorlopige programma aan.


Ochtendsessie

Architectuur VerkeersModellen (AVM)
Marco Schreuder, Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Toepassing MOBILEC in combinatie met NRM
Van der Voore

Verkeersmanagement en verkeersmodellen bij Connekt
Paul Eradus, Connekt

Te vroeg, te laat of in de file:
Een vertrektijd-keuze model gebaseerd op stated preference data
Gerard de Jong, RAND Europe


Sessie P1.1 Meer met modellen

13.30 – 13.50 Hans van der Rest Gebruik SMILE+ in de nabije toekomst
13.50 – 14.10 Hein van Haselen Economiemodule SMILE+
14.10 – 14.30 Arnaud Burgess Transportmodule SMILE+
14.30 – 14.50 Natalie in 't Veld Ontwikkeling groeifactormodule SMILE+

Sessie P1.2 Modelontwikkeling

Ontwikkeling Strategische Modellen Goederenvervoer
Jan Francke, Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Traffic Behaviour and Spatial Structure:
Adding the geographical dimension to traffic modeling
Dirk Bussche, Goudappel Coffeng

Een dynamisch LMS ?
Frank Hofman, Adviesdienst Verkeer en Vervoer

 

 

 

 

Sessie P2.1 Toepassingen I

Modellen binnen BOSS
Henk Schuurman, Adviesdienst Verkeer en Vervoer

Simulatie Leidsche Rijn
Niels van den Brink, Grontmij

Project DVM N261
Gebiedsgericht benutten: Van Knelpunt-denken naar Doel-denken
Wegh, Provincie Noord-Brabant

Modelstudie DVM, N261 - Uitgevoerd met Vissim
Henk Brongers, AGV Adviesgroep voor verkeer en vervoer bv

Presentatie Paramics: “Bereikbaarheid Limburg”
Rob van Hout, Grontmij

Sessie P2.2. Toepassingen II

Leidraad Model- en Evaluatiestudies Benuttingsmaatregelen
Bert van Velzen, Grontmij Verkeersmanagement

Simulatie Expressbaan A12-West
Mark Edelbroek, Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Schokgolven op de E17 met AIMSUN en PARAMICS


FileAction
O-1 Besseling - Nieuwe CPB scenario's.pdfDownload 
O-2 Van der Hoorn - Historie scenariogebruik.pdfDownload 
O-3 Van Beek - Gebruik scenario's in modellen.pdfDownload 
O-4 Van Duijn - Goederenvervoermodellen in beleid.pdfDownload 
P1.1-1 Van der Rest - SMILE+.pdfDownload 
P1.1-2 Van Haselen - Economiemodule.pdfDownload 
P1.1-3 Burgess - Transportmodule.pdfDownload 
P1.1-4 In 't Veld - Groeifactormodule.pdfDownload 
P1.2-1 Runderkamp - Goederenvervoermodel ProRail.pdfDownload 
P1.2-2 Bovenkerk - BVMS.pdfDownload 
P1.2-3 Vilcan - Europese scenario's in TEN STAC.pdfDownload 
P2.1-1 Zondag - TIGRIS XL en locatiekeuze.pdfDownload 
P2.1-2 Tillema Van Zuilekom - Interactie land use en transport.pdfDownload 
P2.1-3 Taale - Regionale BenuttingsVerkenner.pdfDownload 
P2.1-4 Van der Hoeven - Dynamisch modelleren voor regio's.pdfDownload 
P2.2-1 De Jong - Betrouwbaarheid in goederenvervoer.pdfDownload 
P2.2-2 Kroes - Betrouwbaarheid in personenvervoer.pdfDownload 
P2.2-3 Ettema - Modellering vertrektijdstipkeuze.pdfDownload 
P3.1-1 Hoogendoorn - AMICI.pdfDownload 
P3.1-2 Lindveld - Schatten HB-matrices.pdfDownload 
P3.1-3 Tamminga Cohn - Routekeuze in microsimulatie.pdfDownload 
P3.1-4 Zuidgeest Barten - Duurzame verkeersnetwerken.pdfDownload 
P3.2-1 Rutten - ALLEGRO.pdfDownload 
P3.2-2 Mak - VRI gegevens.pdfDownload 
P3.2-3 Kager - SYNTHESE.pdfDownload