PLATOS 2005 – Europa en de regio’s • Version
 • 6 Download
 • 7.69 MB File Size
 • 23 File Count
 • 5 november 2017 Create Date
 • 23 januari 2019 Last Updated
 • Download

Het PLATOS modellen colloquium heeft inmiddels een vaste plaats op de congresagenda verworven. Ook in 2005 is een colloquium gepland: het 5e in de reeks! Om meer deelnemers te kunnen toelaten, is voor 2005 gezocht naar een andere locatie. Het colloquium zal daarom bij leven en welzijn plaatsvinden op donderdag 17 maart 2005 in het Provinciehuis te 's-Hertogenbosch. Het thema voor 2005 is "Europa en de Regio's", om te benadrukken dat enerzijds er een accentverschuiving plaatsvindt van nationaal niveau naar regionaal niveau, en anderzijds de rol van de EU steeds belangrijker wordt. Het eerste komt duidelijk tot uitdrukking in de Nota Mobiliteit, het tweede wordt steeds meer zichtbaar door de toenemende mate waarin Europese regels en richtlijnen hun stempel drukken op de ontwikkelingen binnen Nederland. Wat betekent dit alles voor de modellen?


Ochtendsessie

Netwerk management, Een nieuwe uitdaging voor beleidsanalisten
Drs. F.J.P. Heuer, Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Deciding with confidence
Adnan Rahman, RAND Europe

Concurrentie tussen overheden bij de beprijzing van transport
Piet Rietveld, Vrije Universiteit, Amsterdam

Europa en de regio
Joost van Gils, Provincie Noord-BrabantP1.1 EU modellen

 


P1.1 : EU modellen (Eric Kroes)

 • SUMMA - Rik van Grol
 • TRANSTOOLS - Arnaud Burgess
 • ETIS - Philippe Tardieu

P1.2 : Betrouwbaarheid in modellen (Frank Hofman)

 • Betrouwbaarheidskaarten - Hans van Lint
 • Beschrijvend model betrouwbaarheid HWN - Marco Kouwenhoven
 • Waardering van betrouwbaarheid - Pim Warffemius

 

P3.1 : Implementatie modellen (Jan Kiel)

 • Tariefdifferentiatie in TRANS - Goran Babalan
 • Softwareontwikkeling TRANS - Jelle de Haan
 • iPlan – Fietsrouteplanner ZH - Michiel Benjamins

P3.2: Data voor modellen (Henk Schuurman)

 • Beheer en onderhoud NRM Randstad - Manja Sletterink
 • NRM Handboek - Jan Kiel
 • Beheer en onderhoud modellen bij AVV  - Remko Smi

P2.1 : Regionale modellen (Michael van Egeraat)

 • Toepassing van de RBV - Henk Taale
 • Regeltaktiekenmodule Alkmaar -  Jaap Zee
 • Regionale Ontwikkeling en Toetsing van Scenario's - Marcel Westerman

P2.2: Stedelijke modellen (Marc Stemerding)

 • Dynamisch model Utrecht - Jan Wilgenburg
 • Routekeuze in steden - Guus Tamminga
 • Managementscenario's in stadsgewesten - Wim van der Hoeven

FileAction
P3.2-3 Smit - Beheer en onderhoud modellen bij AVV.pdfDownload 
P3.1-1 Balaban - TRANS Tariefdifferentiatie.pdfDownload 
P2.2-1 Wilgenburg - Dynamisch Model Utrecht.pdfDownload 
P2.1-3 Westerman - ROTS.pdfDownload 
P1.1-2 Burgess - TRANSTOOLS.pdfDownload 
O-1 Heuer - Netwerkmanagement.pdfDownload 
P2.2-2 Tamminga - Routekeuze in steden.pdfDownload 
P2.1-2 Zee - Regeltaktiekenmodule Alkaar.pdfDownload 
P1.1-1 Van Grol - SUMMA.pdfDownload 
PLATOS programma 2005.pdfDownload 
P3.2-2 Kiel - NRM Handboek.pdfDownload 
P3.2-1 Sletterink - Beheerplan NRM Randstad.pdfDownload 
P3.1-3 Benjamins - iPlan.pdfDownload 
P2.1-1 Taale - Toepassing RBV.pdfDownload 
P1.2-1 Lint - Reistijdbetrouwbaarheid en NoMo.pdfDownload 
P1.1-3 Hilferink - ETIS.pdfDownload 
O-3 Rietveld - Concurrentie en beprijzing van transport.pdfDownload 
O-2 Rahman - EU beleid.pdfDownload 
P3.1-2 De Haan - Software ontwikkeling TRANS.pdfDownload 
P2.2-3 Van der Hoeven - Verkeersmanagement Beijing.pdfDownload 
P1.2-3 Warffemius - Waardering van betrouwbaarheid.pdfDownload 
P1.2-2 Kouwenhoven - Beschrijvend Model Betrouwbaarheid.pdfDownload 
O-4 Van Gils - Grensoverschrijdende samenwerking in Brabant.pdfDownload