PLATOS 2006 – Netwerkmanagement  • Version
  • 2 Download
  • 33.93 MB File Size
  • 27 File Count
  • 5 november 2017 Create Date
  • 23 januari 2019 Last Updated
  • Download

Na de lustrumeditie in maart 2005 is de organisatie voor het 6e PLATOS colloquium al in volle gang. Ditmaal is gekozen voor het thema "Netwerkmanagement". Dit onderwerp krijgt zowel bij het beleid (Nota Mobiliteit) als bij de uitvoering veel aandacht en bepaalt de komende tijd de verkeerskundige agenda in Nederland. Naast de beleidsaspecten is er op dit colloquium ook veel aandacht voor thema's die nauw met netwerkmanagement te maken hebben. Er is veel over te vertellen, vandaar dat in het middagprogramma er 4 parallelle sessie zijn, in plaats van de gebruikelijke 3. Bijgaand treft u het voorlopige programma aan. Na Utrecht (2000), 's-Hertogenbosch (2002), 2 keer Delft (2003 en 2004) en wederom 's-Hertogenbosch (2005) vindt het 6e colloquium weer plaats in Utrecht en wel in het provinciehuis. Dank dus aan de provincie Utrecht die onze gastheer wil zijn.


Ochtendsessie

Opening door John Pommer
Utrecht onderweg - Hans van Rooijen
Visie op netwerkmanagement - Willem Giesselbach
Beschouwing netwerkmanagement - Henk Meurs
Afsluiting ochtendprogramma - John Pommer

P1.1 : Monitoring

Monitoring met gemeten-berekende reistijden
Marco van der Meer

ATMO-TRANSUMO (Advanced Traffic Monitoring)
Hans van Lint

Nieuwe metingen, nieuw inzicht
Marco Schreuder

P1.2 : Robuustheid

De Robuustheidscanner
Guus Tamminga

Kritieke links bij incidenten
Victor Knoop

Op weg naar een robuust netwerk
Maaike Snelder

 

P3.1 : Milieu modellen

Stedelijke luchtkwaliteit in Nederland
Wim Korver

KEMA-Stacks - luchtverspreidingsmodel
Hans Erbrink

Pluim Plus, Pluim Snelweg
Menno Keuken

P3.2 : Betaald rijden

De rijke historie van beprijzen met modellen
Wim van der Hoeven

Vertrektijdstipkeuze en elastische vraag
Dirk van Amelsfort

Optimalisatie van tolheffingen
Dusica Joksimovic

P2.1 : OV modellen

Meer met WROOV
Bert Schepers

Performance: doe, meet, analyseer en rapporteer
Theo Muller

Optimalisatie van OV netwerken
Rob van Nes

P2.2 : GGB toepassingen

Beter Bereikbaar Vallei
Peter Rossewij

GGB en WIU
Marcel Schoemakers

Beter Bereikbaar Brabant
Michael van Egeraat

P4.1 : Bestuurlijke modellen

Modellen voor multi-actor besluitvorming
Gigi van Rhee

Toekomstzekere mobiliteitsmodellen
Wim de Ridder

Exploratory Modelling and Uncertainty
Buyung Agusdinata

P4.2 : Validatie van modellen

Leidraad Validatiestudies - Waar staan we?
Henk Taale

Verificatie & validatie: menselijk gedrag versus wiskundige formules
Thomas Dijker

Validatie van planningsmodellen
Eric Kroes


FileAction
O-1a Zbinden - Netwerkanalyse ring Utrecht.pdfDownload 
O-1b Van Hout - Netwerkanalyse ring Utrecht.pdfDownload 
O-3 Meurs - Van besluitvorming naar sturing.pdfDownload 
P1.1-1 Van der Meer - Monitoring met gemeten en berekende reisti~1.pdfDownload 
P1.1-2 Van Lint - Advanced Traffic Monitoring.pdfDownload 
P1.1-3 Schreuder - Nieuwe metingen nieuw inzicht.pdfDownload 
P1.2-1 Tamminga - De robuustheidscanner.pdfDownload 
P1.2-2 Knoop - Kritieke links bij incidenten.pdfDownload 
P1.2-3 Snelder - Op weg naar een robuust netwerk.pdfDownload 
P2.1-1 Schepers - Meer met WROOV.pdfDownload 
P2.1-2 Muller - TriTAPT.pdfDownload 
P2.1-3 Van Nes - Optimalisatie van OV netwerken.pdfDownload 
P2.2-1 Rossewij - Beter bereikbaar Vallei.pdfDownload 
P2.2-2 Schoemakers - GGB en WIU.pdfDownload 
P2.2-3 Van Egeraat - Beter bereikbaar Brabant.pdfDownload 
P3.1-1 Korver - Stedelijke luchtkwaliteit in Nederland.pdfDownload 
P3.1-2 Erbrink - Modelleren luchtkwaliteit met Stacks+.pdfDownload 
P3.1-3 Den Boeft - Luchtkwaliteit en snelwegen.pdfDownload 
P3.2-1 Van der Hoeven - De waarde van mobiliteit.pdfDownload 
P3.2-2 Van Amelsfort - Rekenen aan prijsmaatregelen.pdfDownload 
P3.2-3 Joksimovic - Optimal Road Pricing Schemes.pdfDownload 
P4.1-1 Van Rhee - Modellen voor multi-actor besluitvorming.pdfDownload 
P4.1-2 De Ridder - Toekomstzekere mobiliteitsmodellen.pdfDownload 
P4.1-3 Agusdinata - Exploratory modelling and analysis .pdfDownload 
P4.2-1 Taale - Validatie van dynamische modellen.pdfDownload 
P4.2-2 Dijker - Expliciteren kwaliteit modeluitspraken.pdfDownload 
P4.2-3 Kroes - Validatie van planningsmodellen.pdfDownload