PLATOS 2014 – Met modellen de stad in • Version
 • 5 Download
 • 42.57 MB File Size
 • 23 File Count
 • 11 januari 2018 Create Date
 • 11 januari 2018 Last Updated
 • Download

De stad heeft de toekomst: er vindt een nieuwe urbanisatiegolf plaats van vooral jonge gezinnen die zich graag in of rond de stad vestigen. Aangejaagd door schaalvergroting van voorzieningen en het aanbod van banen op het juiste opleidingsniveau, maar wel met als consequentie een grotere druk op de beschikbare ruimte en bestaande infrastructuur. Welke nieuwe eisen stelt dit aan het transport systeem, en aan onze verkeersmodellen om deze nieuwe ontwikkelingen of beleid door te kunnen rekenen? Een deel van de oplossing ligt in een betere benutting van bestaande infrastructuur.

Kan dynamisch verkeersmanagement zorgen voor een betere doorstroming op de ringwegen rond onze grote steden? Ook van nieuwe voertuigtechnologie wordt verwacht dat dit tot een betere benutting van bestaande capaciteitzal leiden. Intensiever gebruik geldt ook voor het openbaar vervoer en fietsnetwerk:  in de ochtendspits zitten treinen overvol, en op de fietspaden in grote steden treedt congestie op. Bij verkeerslichten moet een fietser soms drie cycli wachten.

Bovendien verandert het autobezit in de stad: parkeerbeleid maakt autobezit moeilijker en het gebruik duurder, en ook van nieuwe concepten als autodelen wordt veel verwacht om het ruimtegebruik in de stad op te lossen en toch flexibiliteit in mobiliteit te bieden. De vraag is dan of onze modellen ook de flexibiliteit bieden om deze uiteenlopende ontwikkelingen te analyseren.

 

OCHTENDPROGRAMMA

9.30 – 10.00 Registratie en koffie
10.00 – 10.15 Ben Immers Met modellen de stad in
10.15 – 10.45 Alexander Verbraeck Simulatie van complexe vervoerssystemen
10.45 – 11.15 Will Clerx Toepassing strategische modellen in planning
11.15 – 11.45 Jaap van Kooten Simulatie in de Praktijkproef Amsterdam
11.45 – 12.00 Ben Immers Afsluiting ochtendprogramma

LUNCHPAUZE

MIDDAGPROGRAMMA

P1.1: Strategische modellen (Hans van Lint)

 • 13.00 – 13.30 Dusica Krstic Actualisatie NRM naar nieuw basisjaar
 • 13.30 – 14.00 Martijn Heynickx De BrabantBrede modelaanpak als instrument
 • 14.00 – 14.30 Mariëtte Kraan Storytelling en modellen

 

 

P1.2: OV & reistijd (Jan Kiel)

 • 13.00 – 13.30 Jan Gerrit Tuininga STIF: openbaar vervoer in Parijs
 • 13.30 – 14.00 Niels van Oort Kwaliteitssprong in OV door chipkaart data
 • 14.00 – 14.30 Wim v.d. Hoeven Invloed reistijdbetrouwbaarheid op gedrag

 

P1.3: Innovaties in modellen (Michael van Egeraat)

 • 13.00 – 13.30 Simeon Calvert Amsterdamse grachtenmodel
 • 13.30 – 14.00 Klaas Friso Real-time modellering voor betere informatie
 • 14.00 – 14.30 Victor Knoop Netwerk Transmissie Model: voor de grote stad
P1.4: Micro-simulatie (Robert Cellissen)

 • 13.00 – 13.30 Falco de Jong Meerwaarde micromodellen bij EMVI
 • 13.30 – 14.00 Guus Tamminga Open Traffic
 • 14.00 – 14.30 Martijn van Noort ITS Modeller

 

14.30 . 15.00 PAUZE
P2.1: Innovaties (Guus Tamminga)

 • 15.00 – 15.30 Luuk Brederode Statische toedelingsmodellen verbeterd
 • 15.30 – 16.00 Wim v.d. Hoeven Ontwikkelingen in stadsgewestelijke modellen

 

P2.2: Goederenvervoer (Michiel de Bok)

 • 15.00 – 15.30 Nora Schmorak Basgoed voor prognoses goederenvervoer
 • 15.30 – 16.00 Rob Zuidwijk Met modellen breng je de boodschap over
P2.3: Trends (Klaas Friso)

 • 15.00 – 15.30 Barry Zondag Bereikbaarheid van steden: ruimte en transport
 • 15.30 – 16.00 S. Hoogendoorn Mogelijkheden van Mobiliteitspanel Nederland
P2.4: Ontwerp & planning (Henk Taale)

 • 15.00 – 15.30 Ties Brands Ontwerp van een multimodaal verkeersnetwerk
 • 15.30 – 16.00 Erwin BezembinderOntwerpregels voor kruispunten in de stad

 

16.30 –  17.30 BORREL TER AFSLUITING


FileAction
P2.3-2 Hoogendoorn-Lanser - Mobiliteitspanel Nederland.pdfDownload 
P2.3-1 Zondag - Ruimte en bereikbaarheid.pdfDownload 
P2.2-2 Zuidwijk - Met modellen de boodschap overbrengen.pdfDownload 
P2.2-1 Schmorak - Basgoed.pdfDownload 
P2.1-2 Van der Hoeven - Ontwikkeling regionale modellen.pdfDownload 
P2.1-1 Brederode - Grootschalige toepassing van STAQ.pdfDownload 
P1.4-3 Van Noort - ITS simulation.pdfDownload 
P1.4-2 Tamminga - Open Traffic.pdfDownload 
P1.4-1 De Jong - Meerwaarde microsimulatie bij EMVI.pdfDownload 
P1.3-3 Knoop - Netwerk transmissie model.pdfDownload 
P1.3-2 Friso - Real-time verkeersmodellering.pdfDownload 
P1.3-1 Snelder - Amsterdamse grachtenmodel.pdfDownload 
P1.3 M. Snelder - Amsterdam.wmvDownload 
P1.2-3 Van der Hoeven - Reistijdbetrouwbaarheid.pdfDownload 
P1.2-2 Van Oort - Data voor OV modellen.pdfDownload 
P1.2-1 Tuinenga - Antonin.pdfDownload 
P1.1-3 Kraan - Storytelling en modellen.pdfDownload 
P1.1-2 Heynickx - BBMA.pdfDownload 
P1.1-1 Krstic - Actualisatie NRM.pdfDownload 
O-4 Van Kooten - Modellen en de Praktijkproef Amsterdam.pdfDownload 
O-3 Clerx - Modellen naar de stad.pdfDownload 
O-2 Verbraeck - Simulation of complex transport systems.pdfDownload 
O-1 Immers - Met modellen de stad in.pdfDownload