PLATOS 2015 – Zelfsturend of stuurloos: ITS in modellen



  • Version
  • 17 Download
  • 11.45 MB File Size
  • 8 File Count
  • 11 januari 2018 Create Date
  • 23 januari 2019 Last Updated
  • Download

Van alle kanten wordt ons een mooi toekomstbeeld geschetst. Binnen afzienbare tijd hoeft u niet meer zelf te rijden, maar doet uw auto alles voor u. Automatisch afstand houden tot uw voorganger, in de rijstrook blijven, afremmen voor een rood verkeerslicht en zelfs inparkeren, het kan allemaal nu al. Binnen een paar jaar hoeft u helemaal niets meer te doen, behalve instappen en uitstappen. Tenminste, dat is wat de auto-industrie en andere marktpartijen ons willen laten geloven. Een toekomstbeeld dat ook het beleid in Den Haag niet onberoerd heeft gelaten, gezien de recente discussies rond wegkant versus in-car en het enthousiasme waarmee ITS ontwikkelingen worden omarmd.

Gaat het allemaal wel zo snel? Dat is natuurlijk maar de vraag. Een hoe zit het met de transitie? Niet iedereen heeft morgen een zelfrijdende auto. Er is nog veel onderzoek nodig, o.a. naar de effecten van systemen en naar de transities die onvermijdelijk bij de uitrol van ITS systemen horen. Bij dat onderzoek kunnen modellen een belangrijke rol spelen. Dan rijst wel de vraag of onze modellen hiervoor geschikt zijn.

Microscopische modellen beschrijven de interacties tussen individuele voertuigen, maar kunnen ITS systemen daarbij gesimuleerd worden? Is het alleen een kwestie van modelparameters aanpassen of is er meer nodig? Strategische modellen leveren prognoses voor de middellange en lange termijn, maar kloppen die prognoses nog wel als ITS ontwikkelingen niet meegenomen worden? En hoe kunnen ze wel meegenomen worden?


OCHTENDPROGRAMMA

9.30 – 10.00

Registratie en koffie
10.00 – 10.05 Ben Immers Opening
10.05 – 10.15 Eric Kroes In Memoriam Toon van der Hoorn
10.15 – 10.45 Florien van der Windt ITS Beleid
10.45 – 11.15 Raymond Hoogendoorn ITS en gedrag
11.15 – 11.45 Hans van Lint Big Data in modellen
11.45 – 12.00 Ben Immers Afsluiting ochtendprogramma

12.00 – 13.00 LUNCHPAUZE

MIDDAGPROGRAMMA

 P1.1: Toedeling (Guus Tamminga)

13.00 – 13.30 Benjamin Tempert Dynamische routekeuze tijdens WIU en IM

13.30 – 14.00 Bastiaan Possel STAQ voor Haaglanden

14.00 – 14.30 Luuk Brederode Matrixkalibratie met harde capaciteitsbeperking

 P1.2: OV data & modellen (Jan Kiel)

13.00 – 13.30 Menno Yap Kosten en baten van robuustheid en comfort

13.30 – 14.00 Wouter Kuhlman Wat Big Data ons niet vertellen

14.00 – 14.30 Eric Kroes De SIDV database in Parijs

P1.3: Data voor modellen (Michael van Egeraat)

13.00 – 13.30 Leon Suijs Verbeterde bepaling verkeerssituatie met ITS

13.30 – 14.00 Wim v.d. Hoeven Invloed betrouwbaarheid op verplaatsingen

14.00 – 14.30 Stefan de Graag GSM-data voor verkeersmodellen

 P1.4: Trends in modellen (Klaas Friso)

13.00 – 13.30 Will Clerx Tijd voor de trendvariant

13.30 – 14.00 Hans Hilbers De nieuwe WLO scenario's

14.00 – 14.30 Joost Roorda Actualisatie Dynamo

 

 14.30 – 15.00 PAUZE
P2.1: Transmissie (Wim van der Hoeven)

15.00 – 15.30 Chris Tampère Nieuw iteratief algoritme voor het LTM

15.30 – 16.00 Victor Knoop Netwerk transmissiemodel Haaglanden

P2.2: Slimme VRI's (Muriël Verkaik)

15.00 – 15.30 Cornelis v. Bemmel FAST: de groene golf voorspeld

15.30 – 16.00 Bas v.d. Bijl Smart Traffic

P2.3: Strategische modellen (Michiel de Bok)

15.00 – 15.30 Robert Cellissen Meerjarenagenda verkeers- en vervoermodellen

15.30 – 16.00 Marco Rot Vergelijking acitivity-based modellen

 

 P2.4: Microsimulatie (Hans van Lint)

15.00 – 15.30 Peter Morsink Modellering van fietsconflicten met AIMSUN

15.30 – 16.00 Ronnie Poorterman Modelleren van snelheidsadviezen in VISSIM

 

 

16.00 –  16.30 Quizz

16.30 –  17.30 BORREL TER AFSLUITING


FileAction
P1.1-3 Brederode - Matrixkalibratie met harde capacteitsbeperkingen.pdfDownload 
P1.1-2 Possel - STAQ voor Haaglanden.pdfDownload 
P1.1-1 Tempert - Dynamische routekeuze tijdens WIU en IM.pdfDownload 
O-4 Hoogendoorn - ITS, gedrag en modellen.pdfDownload 
O-3 Van der Windt - ITS beleid IenM.pdfDownload 
O-2 Kroes - In memoriam Toon van der Hoorn.pdfDownload 
O-1 Intersection near miss pedestrian and autos.mp4Download 
O-1 Immers - Zelfsturend of stuurloos.pdfDownload