PLATOS 2016 – Puntjes op de i: Modelleren om meer te bereiken

woensdag 9 maart 2016
Gemeentehuis, Apeldoorn  • Version
  • 29 Download
  • 0.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 11 januari 2018 Create Date
  • 23 januari 2019 Last Updated
  • Download

De overheid wil veranderen en een andere aanpak hanteren om de mobiliteitsproblemen aan te pakken. Samenwerking en gelijkwaardigheid van de samenwerkingspartners zijn daarbij de sleutelwoorden. Daarbij hoort ook de notie dat mobiliteitsvraagstukken niet alleen meer benaderd worden met meer infrastructuur, maar dat ook benutten en nieuwe technologie een grote rol kunnen spelen. Hetgaat om het bieden van maatwerk.De bereikbaarheidsopgave wordt door de regio’s opgepakt waarbij de zogeheten 5 i’s ingezet kunnen worden: innoveren, informeren, in stand houden, inrichten en infrastructuur.

Het ministerie van I&M heeft de ‘I’ dus keurig ingevuld, maar hoe zit dat met de ‘M’? Bijvoorbeeld de ‘m’ van modelleren? Tijdens het 16e PLATOS colloquium willen we nadenken over hoe modellen een rol kunnen spelen bij de uitwerking en toepassing van de 5 i’s. Volstaan de bestaande modellen of zijn er nog ontwikkelingen nodig? Zo ja, welke zijn dat dan? En hoe gaan de regio’s om met de ‘M’ en de i’s? Hebben we de juiste en ook voldoende data om modellen toe te passen bij de ontwikkelingen die nu plaatsvinden? Daarmee bedoelen we ontwikkelingen als de vernieuwing van het MIRT, de ITS projecten binnen Beter Benutten en automatisch rijden, dat door de automobielindustrie steeds verder gebracht wordt. En dan hebben we het alleen nog maar gehad over innoveren.

 OCHTENDPROGRAMMA

09.30 – 10.00 Registratie en koffie
10.00 – 10.05 Erik Verroen Opening
10.05 – 10.15 Johan Kruithof Welkom namens gemeente Apeldoorn
10.15 – 10.25 Erik Verroen Thema 2016
10.25 – 10:55 Barry Zondag Meer bereiken door ruimtelijk inrichten
10.55 – 11.25 Karst Geurts Innovatie in informatie
11.25 – 11.55 Hans van Lint Innovatie met big data
11.55 – 12.15 Erik Verrroen Afsluiting ochtendprogramma

12.15 – 13.15 LUNCHPAUZE

MIDDAGPROGRAMMA

 P1.1: Anders dan anders (Wim van der Hoeven)

13.15 – 13.45 Gerard Cats Weer en verkeer

13.45 – 14.15 Mark van den Bos Het detailniveau van verkeersmodellen

14.15 – 14.45 Kurt Verlinden PopulationSimulator voor Vlaamse modellen

 P1.2: Visie (Jan Kiel)

13.15 – 13.45 Jan Francke Resultaten uit het verleden geen garantie

13.45 – 14.15 Frank Hofman Visie modellen RWS

14.15 – 14.45 Marit Pieters Innovaties in het LMS/NRM

 

 P1.3: Dynamisch (Muriël Verkaik)

13.15 – 13.45 Koenraad Verduyn Benchmarking DTA models

13.45 – 14.15 Simeon Calvert Modelleren van effecten van fluctuaties

14.15 – 14.45 Guus Tamminga Microsimulatie N201

 

 P1.4: 010-020-055 (Michael van Egeraat)

13.15 – 13.45 Kai van der Kraan Mobiliteitsscan combineert NRM en Big Data

13.45 – 14.15 Will Clerx Modelleren om meer te bereiken

14.15 – 14.45 Nico van Beugen De mogelijkheden van Vlog voor modellen

 14.45 – 15.00 PAUZE
 P2.1: Fiets (Robert Cellissen)

15.00 – 15.30 Rogier Koopal De fiets verdient een betere plek in modellen

15.30 – 16.00 W. van Genugten Optimaliseren van fietsgedrag in modellen

 2.2: ITS (Guus Tamminga)

15.00 – 15.30 Maaike Snelder Modelleren zelfrijdende auto's met het LMS

15.30 – 16.00 Mark Gorter Modelleren rijtaak-ondersteunende systemen

 P2.3: i-Vracht (Michiel de Bok)

15.00 – 15.30 Dana Borremans Innovaties strategisch vrachtmodel Vlaanderen

15.30 – 16.00 Noortje Groot Vernieuwingen in vrachtmodel BasGoed

 P2.4: Regionaal (Klaas Friso)

15.00 – 15.30 Martijn Heynickx Quasi-dynamisch toedeling in BBMA

15.30 – 16.00 Jeroen Belt VENOM2015

 

 16.00 –  16.30 Quizz

16.30 –  17.30 BORREL TER AFSLUITING

 

 


FileAction