De meerwaarde van een simulatiemodel bij een BVP tender

Voor de Tender A1 is met een microsimulatiemodel invulling gegeven aan tal van vragen vanuit de Tender. Uiteenlopend van VVU´s, rijtijd en opstellengtes tot CO2 en NOx.

PPTS Course 2018
Download presentaties 2018
Presentaties 2018
Top downloads presentaties