Gevoeligheidsanalyse voor het robuuster ontwerpen van voorspellende verkeersregelingen

M.C. Poelman, Technische Universiteit Delft, Royal HaskoningDHV
Hegyi, A. Verbraeck, J.W.C. van Lint, Technische Universiteit Delft

Verkeersregelinstallaties (VRIs) zijn een belangrijk verkeersmanagement instrument om congestie in stedelijke regio’s te beheersen. Door recente technologische ontwikkelingen worden deze systemen steeds geavanceerder. Real-time data en nieuwe voorspellingstechnieken maken het mogelijk om te anticiperen op de toekomstige verkeersomstandigheden en het verkeer pro-actief te regelen. Omdat deze voorspellende verkeersregelingen sterk afhankelijk zijn van informatie, wordt de kwaliteit van informatie steeds belangrijker. Informatiefouten kunnen de VRI beïnvloeden en uiteindelijk de prestaties van het systeem verminderen. Daarom is voor het ontwerpen van deze systemen inzicht nodig in hoe informatiefouten de systeemprestaties beïnvloeden.

Om hier inzicht in te krijgen, hebben we een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd voor voorspellende verkeersregelingen, volgens een zelf ontworpen raamwerk. In een simulatieomgeving hebben we de ideale wereld gebouwd met perfect voorspelde informatie, waar de VRI zijn optimale prestaties kan bereiken. Vervolgens hebben we geleidelijk de perfecte grootheden één voor één verstoord en het effect op de prestaties van het verkeerssysteem gemeten. Ten slotte hebben we de resultaten van de gevoeligheidsanalyse vertaald in ontwerprichtlijnen voor voorspellende verkeersregelingen.

Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat een voorspellingscomponent de prestaties van een VRI verbetert, zelfs in de meeste gevallen met foutieve voorspellingsinformatie. Echter, in het ontwerp van de regeling moeten er zorgvuldig keuzes worden gemaakt over de lengte van de voorspellingshorizon, het adaptiviteits niveau van de regeling, het regeldoel van het systeem, en over welke grootheden het nauwkeurigst moeten worden voorspeld.

Deze gevoeligheidsanalyse draagt ​​bij aan het begrijpen van de relaties tussen informatiekwaliteit en prestaties van verkeersregelinstallaties, en ondersteunt keuzes in het ontwerpproces om tot een ​​robuuster regelsysteem te komen.

 

 

 

Download presentaties 2018
Don’t spoil…