Het laatste stukje moet je altijd lopen, parkeren in het VMA

Het laatste stukje moet je altijd lopen. Parkeren in Verkeersmodel Amsterdam Erik de Romph1, Maaike Snelder1, Aroen Soekroella1, Laurens Peijs2 1) TNO, 2) Gemeente Amsterdam Het VerkeersModel Amsterdam (VMA) is een aantal jaar geleden ontwikkeld als nieuw model voor de gemeente Amsterdam. Dit model is een zogenaamd gedesaggregeerd model gebaseerd op de modelstructuur zoals die ook in het LMS/NRM gebruikt worden, echter met een hoger detail niveau. In 2017 heeft er een herkalibratie van het VMA plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in VMA 2.0. Ter voorbereiding op een volgende update van het VMA, naar VMA 3.0, voert de gemeente Amsterdam een aantal vooronderzoeken uit waarin ook een aantal methodologische aanpassingen zijn voorzien voor bijvoorbeeld parkeren, kruispunten, vereenvoudigen openbaar vervoer en het versnellen van de rekentijden. In deze bijdrage beschrijven we een mogelijke methodologische verbetering met betrekking tot parkeren. Parkeren speelt een belangrijke rol binnen het verkeersmodel. Behalve de kosten van parkeren moet er ook aandacht zijn voor de parkeercapaciteit en de extra reistijd (rondrijden) die het kost om een parkeerplaats te vinden. Soms moet je wat verder van je bestemming parkeren en het laatste stuk lopen, zeker als grotere delen van de binnenstad autovrij gemaakt worden. In dit onderzoek wordt gekeken hoe deze effecten het beste in het model meegenomen kunnen worden en welke data nodig is om dat te valideren en te kalibreren. De ontwikkelde methodiek is getoetst met een prototype en gekalibreerd en gevalideerd met parkeerdata. Het gebied rond de Munt in Amsterdam is gebruikt als toets.

PPTS Course 2018
Download presentaties 2018
Presentaties 2018
Top downloads presentaties