Het LMS als integraal model

Voor het opstellen van de Nationale Markt en Capaciteitsanalyse, die 1 mei 2017 ten behoeve van de kabinetsformatie is gepubliceerd, heeft Rijkswaterstaat-WVL het Landelijk Modelsysteem Verkeer en Vervoer geactualiseerd. Daarbij is de modellering van trein in samenwerking met ProRail en de spoorsector naar een hoger niveau gebracht. Het doel was om ook voor de strategische spoorvraagstukken van het Ministerie van IenM het nieuwe Landelijk Model te gebruiken. De presentatie zal in gaan op de actualisatie van het Landelijk Model en de toepassing voor de NMCA. Ook zal de presentatie ingaan op de verdere ontwikkeling van het LMS voor toepassingen in meer integrale studies en projectstudies.

PPTS Course 2018
Download presentaties 2018
Presentaties 2018
Top downloads presentaties