Hoe het effect van autonome voertuigen en Mobility as a Service mee te nemen binnen macroscopische verkeersmodellering

2 - Trends in Vervoer (Mod.: Robert Celissen)

Graag wil ik ingaan op het complexer worden van het menselijk verplaatsingsgedrag, gegeven ook het steeds bredere aanbod van mogelijkheden om te verplaatsen. Denk daarbij aan intermodaliteit, het gebruik van meer vervoerwijzen voor een verplaatsing, het gedeeld gebruik van voertuigen (shared mobility) en natuurlijk het (toekomstige) effect van autonome voertuigen. In het algemeen leidend tot het perspectief van Mobility as a Service. De eerste twee, intermodaliteit en gedeeld gebruik van voertuigen, zijn reeds mogelijk in de macroscopische verkeersmodellering. De derde ontwikkeling, autonome voertuigen als drager van Mobility as a Service, is ook mogelijk, maar toch wordt het effect hiervan op dit moment binnen Nederland vaak nog niet of nauwelijks meegenomen. Ook bij de grotere projecten niet, terwijl de invloed zeer groot kan zijn, ook voor overheidsinvesteringen. Juist daarom mag je wat mij betreft van de overheid verwachten dat ze dit effect wel meenemen. Wat is het financiële rendement (van ons overheidsgeld) voor de investeringen van vandaag als binnen de levensduur van hetgeen dat ontwikkeld wordt, de autonome voertuigen hun intrede doen. Maar ook aspecten als bijvoorbeeld uitstoot (=gezondheid). Met name in binnensteden natuurlijk een hot item. Recentelijk is Rijkswaterstaat gestart met een aantal proeven op de markt te zetten, middels een Mobility as a Service (MaaS) tender. Maar wat zijn nu eigenlijk de mogelijkheden om deze mee te nemen in verkeersmodellering en daarbij in de analyse en besluitvorming? Een eerste aanzet tot een compleet antwoord zal ik geven en ook demonstreren tijdens mijn presentatie.

PPTS Course 2018
Download presentaties 2018
Presentaties 2018
Top downloads presentaties