Hoe houdt je een continu veranderende stad bereikbaar? Met een Verkeersmodel Stadsregie!

Net als elke (grote) stad zijn er op en rondom het verkeersnetwerk van de gemeente Den Haag continu verstoringen door werkzaamheden en evenementen. Uitdaging is deze events zo in te plannen dat de impact op de bereikbaarheid beheersbaar blijft. Sinds najaar 2017 werken Den Haag en Goudappel Coffeng aan de ontwikkeling van een specifiek verkeersmodel dat hierin ondersteunt. In een boeiende presentatie vertellen gemeente Den Haag en Goudappel Coffeng hoe een relatief traditioneel instrument op een totaal andere wijze in een andere omgeving ingezet kan worden

PPTS Course 2018
Download presentaties 2018
Presentaties 2018
Top downloads presentaties