Inzicht in onzekerheden: gevoeligheidsanalyses lange termijn verkenning NMCA

In mei 2017 is de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) verschenen. In deze analyse beschrijft het Ministerie van IenW de lange termijn mobiteitsontwikkelingen in Nederland. In de NMCA vormen 2 referentiescenario’s (WLO LAAG en HOOG) de basis. Naast deze referentiescenario’s is in een aantal gevoeligheidsanalyses de impact van een aantal onzekere ontwikkelingen verkend. Op platos worden de belangrijkste resultaten van deze gevoeligheidsanalyses gepresenteerd. Aansluitend wordt van gedachten gewisseld over de wijze waarop onzekere ontwikkelingen in lange termijn verkenningen kunnen worden meegenomen.

PPTS Course 2018
Download presentaties 2018
Presentaties 2018
Top downloads presentaties