Validatie en kalibratie van de nieuwe generatie strategische verkeersmodellen van de Vlaamse overheid

In 2020 werd een gloednieuwe generatie van de strategische verkeersmodellen in Vlaanderen opgeleverd, met name het strategisch personenmodel Vlaanderen versie 4.2.1  en de regionale verkeersmodellen versie 4.2.1. Deze nieuwe generatie verkeersmodellen verschilt grondig van de vorige: de modellering van de mobiliteitsvraag gebeurt niet meer op een geaggregeerde manier, maar op een agent- en toergebaseerde manier. Daarenboven gebeurt de toedeling en tijdskostenberekening niet langer met behulp van de software Cube Voyager (van de leverancier Citilabs), maar met VISUM (van de leverancier PTV). Binnen VISUM kan men beter rekening houden met terugslageffecten bij congestie, wat zorgt voor realistischere reistijden.

Deze innovatieve verkeersmodellen werden vervolgens grondig gevalideerd, zowel intern binnen het team Verkeersmodellen als extern door een universitaire instelling. Tot slot wordt de opbouw van deze verkeersmodellen aan een externe audit onderworpen.

In deze presentatie zullen de verschillende aspecten rond validatie en audit behandeld worden:

  • nieuwe manier van kalibreren op basis van beschikbare meetgegevens: kalibratie van toers in plaats van  herkomst-bestemmingsmatrices
  • extra ijking op basis van de beschikbare lokale inzichten omtrent het mobiliteitsgedrag   uit  lokale gedragsonderzoeken
  • validatie- en auditproces:
  • vergelijking van de resultaten van de regionale verkeersmodellen versie 4.2.1 met waarnemingen (tellingen, gedragsonderzoeken)
  • onderlinge vergelijking van de consistentie van de resultaten van de verschillende regionale verkeersmodellen versie 4.2.1
  • uitvoeren van sensitiviteitsanalyses zodat men inzicht krijgt in de gevoeligheid van bepaalde (deel)modules van deze
Download presentaties 2018
Don’t spoil…