Ketens in verkeersmodellen als opmaat voor MaaS

In de werkelijkheid van ons verplaatsingsgedrag hebben we altijd te maken met ketens van verplaatsingen. Op zijn minst gaan we met hetzelfde voertuig simpelweg heen en terug van huis naar een bestemming waar we een activiteit uitvoeren, een keten van twee ritten die elkaar nadrukkelijk beinvloeden. In de praktijk doen we vaak meer bestemmingen aan en benutten we meer vervoerwijzen; het aandeel van dergelijke verplaatsingen groeit. Traditionele verkeersmodellen benaderen die ketens volledig met losse ritten zonder interactie, met hooguit wat aandacht voor de vervoerwijzen in het voor- en natransport van openbaar vervoer. De presentatie gaat in op wat die versimpeling betekent en wat we er aan kunnen doen, ook nu al met bestaande software. Er wordt niet alleen ingegaan op de al langer gehanteerde tour-based benadering met meerdere reismotieven, maar ook op de intermodaliteit van meerdere vervoerwijzen binnen dezelfde verplaatsing. Met als uiterste perspectief de algemene benadering van Mobility as a Service.

PPTS Course 2018
Download presentaties 2018
Presentaties 2018
Top downloads presentaties