Lessen geleerd uit het uitvoeren van een Backcast met het LMS

In het kwaliteitsproces dat RWS hanteert rond haar modellen hoort het uitvoeren van een controle van het voorspellende karakter van de modellen door prognoses op te stellen voor een bekend verleden: een Backcast.

Naast het bekijken van de voorspellende kwaliteit is het doel van zo’n Backcast uitdrukkelijk ook het onderzoeken hoe de kwaliteit van de modellen verder verbeterd kan worden.

Recent is met het LMS vanuit het basisjaar 2014 een ‘prognose’ terug in de tijd gemaakt voor de jaren 2010 en 2004 en zijn de uitkomsten hiervan vergeleken met de ontwikkelingen uit het OViN en het MON.

In deze bijdrage zal dit Backcast onderzoek worden beschreven en zal ook worden toegelicht wat er in het vrijwel afgeronde vernieuwingsproject van LMS en NRM met de uit het onderzoek voortkomende leerpunten is gedaan.

 

Download presentaties 2018
Don’t spoil…