Met de X-factor meer vertrouwen in het verkeersmodel in Rotterdam

Met de X-factor meer vertrouwen in het verkeersmodel in Rotterdam

 

“In het stedelijk gebied zien wij dat de trends in de mobiliteit en tellingen steeds verder afwijken van de prognoses die verkeersmodellen aangeven. De geloofwaardigheid van de uitkomsten van het verkeersmodel staan daarom in projecten regelmatig te discussie.

Op welke wijze kunnen wij met de modellen beter aansluiten bij trends die wij zien in de stad? En de toepasbaarheid van het model en bruikbaarheid van de uitkomsten voor projecten vergroten.

In onze presentatie laten wie zien hoe dit mogelijk was in het voorjaar van 2020 met als randvoorwaarden dat er binnen 3-4 maanden een bruikbaar product moet liggen en dus geen geheel nieuw model kan worden gebouwd of nieuwe modeltechniek gekozen kan worden. Het oorspronkelijke basisscenario in het model is gekoppeld aan de WLO-2 Hoog en is  beleidsarm. Door het toevoegen van een aantal beleidsmaateregelen is het scenario beleidsconsistenter gemaakt. Tevens is op een aantal plekken in het model een X-factor toegevoegd om model en trend dichter bij elkaar te brengen. Op het Platos Colloquium laten wij zien hoeverre wij hierin geslaagd zijn. Ook gaan wij in op de keuzes die zijn gemaakt en de onderbouwing daarvan. De bijbehorende vakmatige dilemma’s komen daarbij ook aan bod. ”

In de loop van 2020 is de nieuwe modelversie toegepast in verschillende studies en is het model verder doorontwikkeld. Deze recente inzichten willen wij ook met jullie delen op Platos 2021.

Download presentaties 2018
Don’t spoil…