Microsimulatie zonder dobbelstenen? Statistische ruis geëlimineerd in een vervoersvraagmodel

Nieuwe vervoersconcepten zoals deelfietsen, autonome voertuigen en de bundeling van mobiliteitsdiensten als een service (Mobility-as-a-Service) zorgen ervoor dat reizigers meer te kiezen hebben, maar zorgen er ook voor dat de beschikbaarheid van een dienst voor een reiziger afhangt van veel meer zaken dan dat het geval is bij vervoermiddelen die in het bezit zijn van de reiziger.

 

In de context van vervoersvraagmodellen zijn de volgende afhankelijkheden van belang:

1) eigenschappen van de reiziger en zijn huishouden (bv: abonnementsbezit, autobezit). Dit vraagt om een gedesaggregeerd of microscopisch model.

2) keuzes gemaakt door anderen (bv: beschikbaarheid van deelvoertuigen in ruimte en tijd, gebruik van privé auto door andere huishoudleden). Dit vraagt om een microscopisch model; en

3) eerder op de dag gemaakte keuzes (bv: wanneer je van huis vertrokken bent met een privé auto moet je die aan het eind van de dag ook weer mee terug nemen). Dit vraagt om een tour based model.

 

Om al deze typen afhankelijkheden goed mee te kunnen nemen in vervoersvraagmodellen moet dus gebruik worden gemaakt worden van een microscopisch* tour based model. Om een microscopisch model toepasbaar te maken in strategische context moet deze ontdaan worden van statistische ruis. Het nieuwe vervoersvraagmodel Octavius is het eerste model waarin dit gelukt is en dus ook het eerste model wat goed toepasbaar is in de strategische context.

 

De eerste toepassing van Octavius is gebouwd voor de gemeente Almere. In dit model wordt een traditioneel zwaartekrachtmodel gecombineerd met Octavius. Dit geeft de unieke mogelijkheid om de beide manieren van modelleren met elkaar te vergelijken. In deze presentatie wordt de noodzaak voor het elimineren van statistische ruis en de eliminatiemethode gepresenteerd aan de hand van scenario’s doorgerekend voor de gemeente Almere.

* NB: de nu veel genoemde activity- en agent based modellen zijn ook microscopisch, maar voegen tijd/ruimte consistentie en zelflerende eigenschappen aan reizigers toe.

Download presentaties 2018
Don’t spoil…