Gevoeligheidsanalyses LMS/BasGoed voor onzekerheidsverkenningen NMCA

Gevoeligheidsanalyses LMS/BasGoed voor onzekerheidsverkenningen NMCA

In de NMCA 2021 wordt gewerkt met verhalende onzekerheidsverkenningen. De belangrijkste onzekerheden zijn thematisch geordend en in samenhang zal de impact van deze onzekerheden op het mobiliteitssysteem geanalyseerd worden. Voor de uitvoering van de onzekerheidsanalyses zijn (model)aannames en effectinschattingen nodig om enerzijds een realistisch inschatting te kunnen maken van een bepaalde ontwikkeling op het mobiliteitssysteem en anderzijds de resultaten te kunnen verklaren.

 

Om inzicht te krijgen in de te maken modelinstellingen voor een aantal onzekere ontwikkelingen, heeft RWS gevoeligheidsanalyses uit laten voeren. Het doel van de modelanalyses is te komen tot instellingen voor de gevoeligheidsanalyses die input zijn voor de onzekerheidsverkenningen van de NMCA.

 

In de gevoeligheidsanalyses zijn het LMS, RGM en BasGoed toegepast, met uitzondering voor stedelijke distributie waar de Tactical Freight Simulator uit Harmony is toegepast. Bij de instellingen is gezocht naar inzicht in de richting en bandbreedte van de effecten bij de gekozen instellingen. Er zijn doorrekeningen uitgevoerd met het maximaal verwachte effect voor een onzekerheid, en vervolgens zijn instellingen doorgerekend die leiden tot een realistisch effect.

Download presentaties 2018
Don’t spoil…