Monte Carlo-lotingen netjes opgevoed: over het stabiel maken van stochastische vraagmodellen

Het gebruik van microsimulatie technieken voor beleidsmodellen heeft veel voordelen. Het biedt een uitermate flexibel platform voor het implementeren van de meest uiteenlopende beleidsmaatrelen, waarbij bovendien op een correcte manier alle aandacht gegeven wordt aan individuele kenmerken in de beslissingen. Echter, een veelgehoord bezwaar tegen microsimulatie is de inherente stochasticiteit van het model. Een onoordeelkundige implementatie van microsimulatie technieken leidt hierbij tot variërende resultaten uit diverse modelruns met dezelfde invoer. Dit is natuurlijk een zeer ongewenst effect in modellen. Voor het strategisch personenmodel Vlaanderen hebben we diverse technieken ontwikkeld om deze simulatiefout te temmen. Het model produceert nu dan ook nauwkeurige en stabiele resultaten. Op PLATOS presenteren we deze methodes en gaan we dieper in op hun do’s en don’ts.

PPTS Course 2018
Download presentaties 2018
Presentaties 2018
Top downloads presentaties