Multiscale schatten en voorspellen van verkeer: hoe je met een paar getallen een hele dag verkeer in een grote stad kunt beschrijven

Betrouwbare en complete schattingen en voorspellingen van de verkeerstoestand zijn van cruciaal belang voor zowel wetenschappelijk onderzoek, het ontwikkelen en gebruiken van verkeersmodellen en voor toepassing in verkeersmanagement en ITS. Een cruciale vraag daarbij is, op welk schaalniveau je nu eigenlijk naar dat verkeer (of de verkeersvraag) moet kijken. Micro, macro, het hele netwerk als reservoir? Tegen de intuïtie in zie je soms meer door afstand te nemen. In onderzoek dat we in 2017 uitvoerden laten we zien dat 35-dagen complexe verkeersdynamiek over het hoofd (S) wegennet in Amsterdam met behulp van geavanceerde clustering en zogenaamde consensusleertechnieken kan worden samengevat in slechts 4 compacte 3D (netwerk x tijd) patronen, waarmee bijna 75% van alle reistijden in die 35 dagen voorspeld kunnen worden binnen een foutmarge van 20%. Dit onderzoek is een opmaat naar een groot NWO programma (MiRRORS) dat we in de komende vijf jaar gaan uitvoeren en waarin vijf onderzoekers aan de TU Delft, ondersteund door NDW; Mezuro/DAT.Mobility; CGI; en RHDHV, gaan werken aan een uniek multi-scale raamwerk dat het schatten en voorspellen van verkeerscondities en de verkeersvraag mogelijk maakt voor grote wegennetwerken met behulp van heel veel verschillende gegevensbronnen. MiRRORS hanteert een unieke onderzoeksaanpak. We werken aan hybride oplossingen ontwikkeld, waarbij patroonherkenning en classificatiebenaderingen worden gecombineerd met state-of-the-art verkeersstroommodellen. Ten tweede worden geïntegreerde oplossingen op meerdere schalen ontwikkeld, waarbij verkeersinformatie op één schaalniveau wordt gebruikt om schattingen en voorspellingen op andere niveaus te ondersteunen en te versterken. Ten derde wordt een robuuste gedistribueerde aanpak ontwikkeld, die schaalbaar is voor grootschalige wegennetten.

PPTS Course 2018
Download presentaties 2018
Presentaties 2018
Top downloads presentaties