Naar een Informatiemodel wegen en verkeer (IMWV)

Ontbreken van uniforme definities voor GIS data standaarden maakt koppeling van open data met verkeersmodellen lastig. Het IMWV is door CROW gestart om tot eenduidige definities te komen.

PPTS Course 2018
Download presentaties 2018
Presentaties 2018
Top downloads presentaties