Nieuwe kalibratiemethodiek met toedelingsmodel STAQ en AVVMAT

In 2017 is een experiment uitgevoerd om het behulp van het toedelingsmodel STAQ en de kalibratiesoftware AVVMAT een kalibratie methode te ontwikkelen voor het LMS/NRM waarmee de modellering van reistijden, files en filezwaarte kan worden verbeterd. STAQ is een toedelingsmodel dat, uitgaande van een stationaire verkeersvraag, intensiteiten, dicht-heden, snelheden en daardoor ook wachtrijlengtes en reistijden berekent, rekening houdend met de doserende werking en fileterugslag als gevolg van bottlenecks. De ontwikkelde en getoetste methodiek kalibreert naast tellingen ook op waargenomen files en hun zwaarte in het basisjaar waardoor er maximaal rekening wordt gehouden met de invloed van deze files op de basismatrices. In deze presentatie wordt de nieuwe kalibratiemethodiek gepresenteerd en vergeleken met de werkelijk waargenomen reistijden, files en filezwaarte op NRM-West.

PPTS Course 2018
Download presentaties 2018
Presentaties 2018
Top downloads presentaties