Omgaan met onzekerheden: zijn onze modellen er klaar voor?

In het mobiliteitsbeleid worden we geconfronteerd met veel onzekerheden. Hoe gaan we daar mee om? We zijn op zoek naar een nieuwe balans tussen onze zekerheden en onzekerheden bij onze keuzes voor de toekomst. Veel lijkt in beweging. We trekken massaal naar de stad, ons klimaat veranderd, duurzaamheid moet het nieuwe normaal worden, nieuwe technologieën gaan de wereld op zijn kop zetten en we gaan ons mede daardoor heel anders gedragen. En dan hebben we het nog niet eens over onze ‘diepe onzekerheden’ (black swans) die we nog niet in beeld hebben. Het valt niet mee om in deze dynamiek nog houvast te vinden voor het toekomstige mobiliteitsbeleid. Met goede ‘fact based’ modelanalyses kunnen we een aantal ontwikkelingen zeker nog wel naar de toekomst doortrekken en de effecten van verwachte nieuwe ontwikkelingen inschatten. Maar naast deze projectieve modelanalyses (naar ‘bekende onzekerheden’) zullen we de toekomst ook meer als een ontdekkingstocht moeten gaan benaderen en meer flexibiliteit in ons beleid moeten inbouwen om ‘adaptief’ op onverwachte ontwikkelingen in te kunnen spelen. Dit vraagt om aanvullende analyses gebaseerd op ‘exploratief modelling’ (naar meer ‘onbekende onzekerheden’), waar het accent meer ligt op: a. expert judgement en group modelling b. externe veronderstellingen en hybride analyses c. effecten van veranderingen in technologie en gedrag. Omgaan met onzekerheden (en het gebruik van modellen en data daarbij) was een van de centrale thema’s in het vernieuwingsprogramma modellen van IenM. De in het programma ontwikkelde handreiking geeft aan hoe op een verantwoorde manier met onzekerheden kan worden gewerkt in beleidsverkenningen en bij beleidsbeslissingen: door breed te kijken, door helder te kiezen wat de meest relevante bandbreedtes zijn, door plannen flexibeler in te richten en door ontwikkelingen systematisch te blijven volgen. Dit leidt in potentie tot effectiever beleid, meer inzicht in belangrijkste risico’s, meer flexibiliteit en meer transparantie. Maar er zijn ook risico’s (besluitvrees, juridische complicaties, cherry picking etc.). De handreiking is voorjaar 2017 al toegepast bij de NMCA en de daarbij uitgevoerde gevoeligheidsanalyses. De handreiking wordt echter pas echt een succes als hem ook gaan gebruiken in ons dagelijks werk. De komende tijd wordt de handreiking daarom toegepast in een aantal pilot projecten en worden ervaringen gedeeld in een contactgroep. Ook wordt verder verkend hoe de aanpak kan worden gebruikt bij adaptief programmeren en de inzet van modellen daarbij.

PPTS Course 2018
Download presentaties 2018
Presentaties 2018
Top downloads presentaties