Ontwikkelingen in personenvervoermodellen: geaggregeerd, gedesaggregeerd of agent based?

Ontwikkelingen in personenvervoermodellen: geaggregeerd, gedesaggregeerd of agent based?

Marco Kouwenhoven (Significance)

 

Geaggregeerde of ‘zwaartekracht’ personenvervoermodellen vormden de eerste operationele modelsystemen en worden ook vandaag de dag nog steeds veel gebruikt. Deze modellen gaan ervanuit dat er geen verschil is in voorkeuren tussen mensen. Typisch volgen ze een vier-stappen procedure van trip generatie, bestemmingskeuze, vervoerwijzenkeuze en route keuze (plus eventueel tijdstipkeuze).

Om de verklaringskracht van de modellen te verbeteren en meer recht te doen aan de heterogeniteit in gedrag tussen mensen zijn in Nederland en andere West-Europese landen gedesaggregeerde toer-gebaseerde personenvervoermodellen ontwikkeld. Sinds de introductie in de jaren tachtig zijn deze modellen gestaagd doorontwikkeld (verbeterde schattingstechnieken, efficiëntere modelimplementaties, het meenemen van meer aspecten zoals tijdstipkeuze en ketenmobiliteit, betere samenhang tussen de keuzes zoals simultane bestemmings- en vervoerwijzenkeuze, etc.).

In dezelfde periode is in de VS lange tijd voornamelijk vastgehouden aan eenvoudigere geagregeerde en trip-gebaseerde modellen waarna er een sprong voorwaarts is gemaakt naar activity- en agent-based microsimulatiemodellen. In de afgelopen jaren zijn ook de eerste Europese agent-based modellen gereedgekomen.

In Nederland heeft Significance bijgedragen aan de ontwikkeling van gedesaggreerde modelsystemen, zoals LMS/NRM of VMA. Voor Vlaanderen heeft Significance samen met Mint een agent-based microsimulatiemodel ontwikkeld en toegepast.

 

In de presentatie wordt op basis van deze ervaringen gekeken naar de verschillen tussen geaggregeerde, gedesaggregeerde en microsimulatie modellen. Voor grootschalige modellen waarbij de nadruk ligt op statistische fit met de waargenomen data presteren de gedesaggregeerde modellen zeer goed. Voor modellen op meer stedelijke schaal waarbij de nadruk ligt op het doorrekenen van lokale en specifieke beleidsmaatregelen, zijn er duidelijke voordelen voor een microsimulatie-aanpak.

 

Het microsimulatie-raamwerk SigMASS (multi-agent simulation system) is een nieuw model met een stevige basis.  De personenvervoer-modules bouwen voort op het Vlaamse model, waarbij de kennis van andere bestaande modellen is geïntegreerd (LMS/NRM (Nederland), VMA (Amsterdam), ANTONIN (Parijs)). Voor de modellering van goederenvervoer is het bestaande MASS-GT raamwerk geïntegreerd dat door Significance en TU-Delft is ontwikkeld voor logistiek en stadsdistributie. De microsimulatie-aanpak en de integratie tussen een personen- en een goederentransportmodel maken dit model bij uitstek geschikt voor het doorrekenen van beleidsmaatregelen op het gebeid van parkeerbeleid, deelauto’s, zero-emissiezones en stadslogistiek.

Download presentaties 2018
Don’t spoil…