Ritketens modelleren zonder al het gedoe: het tour-based zwaartekrachtmodel

Het is ons allemaal bekend: de traditionele rit-based vervoersvraagmodellen zijn onvoldoende in staat om sommige ‘nieuwe’ beleidsvragen te beantwoorden. Hoe kun je bijvoorbeeld het effect van het mogelijk makkelijker combineren van meerdere activiteiten tot een keten modelleren wanneer ketens helemaal niet beschouwd worden? En hoe ga je dan het effect van mobility hubs of mobility-as-a-service modelleren?

Bovenstaande beperking heeft ertoe geleid dat er in Nederland een omslag gaande is van rit naar ritketen gebaseerde modellering. Bij ritketen gebaseerde modellering denken de meesten gelijk aan agent- of activity-based modelleren (ABM) waarbij het integrale gedrag van individuele personen en/of huishoudens expliciet gemodelleerd wordt. Dit levert een veel realistischer model op wat gebruikt kan worden om ‘nieuwe’ beleidsvragen te beantwoorden. Een groot nadeel van het modelleren van individuen is dat je te maken krijgt met statistische ruis in de uitkomsten. Deze vertroebelen de effecten van een met het model doorgerekend scenario. Dit kan ondervangen worden door het model meerdere malen te draaien en mediane uitkomsten te selecteren, maar -afhankelijk van het niveau waarop je naar de uitkomsten kijkt- zijn hiervoor vele modelreplicaties en dito rekentijd nodig. Bovendien zijn de uitkomsten nog altijd tot op zekere hoogte het resultaat van willekeur in het model.

Het door ons ontwikkelde tour-based zwaartekrachtmodel combineert de voordelen van beide aanpakken. Het gaat uit van ritketens in plaats van ritten, net als ABMs dat doen, maar heeft geen last van statistische ruis, net als traditionele vervoersvraagmodellen. Het (sowieso al snelle) model hoeft daarom maar één keer doorgerekend te worden. Bovendien zijn de uitkomsten, wiskundig bewezen, de meest waarschijnlijke.

In deze presentatie wordt de methodiek en het in matlab geïmplementeerde prototype toegelicht waarmee reeds modellen met 1400 zones kunnen worden doorgerekend binnen een uur. Daarnaast vergelijken we de uitkomsten met een traditioneel rit-gebaseerd vervoersvraagmodel.

Download presentaties 2018
Don’t spoil…