Urban Tools Next: Met een activiteiten gedreven benadering op naar een nieuwe generatie stedelijke verkeersmodellen

De grote steden in Nederland worden de komende jaren geconfronteerd met een toenemende groei. Dit vergt nu reeds beslissingen over de inrichting van de stad. Voor de onderbouwing van deze beslissingen worden meestal verkeersmodellen gebruikt. Echter, veel vragen die beleidsmakers op dit moment hebben kunnen onvoldoende beantwoord worden met de huidige modellen. Met name als het gaat om nieuwe ontwikkelingen zoals e-bikes, auto-delen, autonome auto’s en MaaS. Hierdoor wordt nu nog teruggegrepen op experimenten. De potentie van sommige van deze ontwikkelingen is echter zo groot en zo ingrijpend dat de behoefte aan modellen die hier inzicht in verschaffen onverminderd groot blijft. Om hier grip op te krijgen moeten die modellen wel aan een aantal eisen voldoen. Ze moeten: • Gedesaggregeerd zijn (incl. life-style-achtige kenmerken) en daarmee meer grip op individueel gedrag geven. • Ketenverplaatsingen kunnen modelleren, omdat verplaatsing complexer worden en fietsen en openbaar vervoer belangrijker worden om de leefbaarheid van steden te borgen. Agent of Activity Based Modellen hebben de potentie om te voldoen aan deze eisen en zouden de toekomstige generatie modellen kunnen vormen. Het is echter niet eenvoudig om de huidige generatie van geaggregeerde stedelijke modellen, waar de meeste steden nu mee werken zomaar te vervangen voor Activity Based Modellen (ABM). Er zijn weliswaar een aantal academische pilots geweest maar er is nog nooit een volledig ABM voor een stad gebouwd. De Gemeente Rotterdam en TNO zetten, in samenwerking met de G4, de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Utrecht de eerste stappen om zo’n model te maken. Universiteit Hasselt en CBS zijn partners in dit project voor de bouw van het model en koppeling van unieke datasets. In de presentatie schetsen wij de noodzaak om tot een fundamentele vernieuwing van stedelijke modellen te komen, tonen wij resultaten uit het vooronderzoek in 2017 en lichten wij onze aanpak om in 2018 te komen tot Urban Tools Next toe. Wij gaan hierbij in op verschillende onderdelen van het project: methodiek en software, data, aanpassingen model ten behoeve van MaaS, ombouw huidige model Rotterdam/MRDH, relatie met gedrag en leefstijlen en toepassing in Rotterdam.

PPTS Course 2018
Download presentaties 2018
Presentaties 2018
Top downloads presentaties