Verhalend te werk gaan bij onzekerheidsverkenningen

Met prognosemodellen proberen we inzicht te verkrijgen in de opgaven die op ons af komen. Ontwikkelingen als de intrede van de elektrische auto, opkomst van deelsystemen en ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling veranderen het mobiliteitssysteem. De toekomst is onzeker en daarom wordt veelal gewerkt met meerdere (omgevings)scenario’s om door middel van een bandbreedte de ontwikkeling van onze mobiliteit te beschrijven.

Maar wat nou als onzekerheden zich een andere richting op ontwikkelen of veel langzamer of sneller dan gedacht?

 

In de opvolger van de NMCA zijn een vijftal verhalende onzekerheidsverkenningen opgenomen om op deze wat-als vragen in te zoomen.

Hiermee kan een reflectie worden geboden op het opgavebeeld in de referentiescenario’s en het verhaal over het mobiliteitssysteem in de toekomst verrijken.

Tijdens Platos zullen de opzet en inhoud van de vijf onzekerheidsverkenningen gepresenteerd worden

Download presentaties 2018
Don’t spoil…