Persoontypes en tours voor het tour-based model provincie Limburg

Voor de provincie Limburg wordt door Royal HaskoningDHV een nieuw verkeersmodel ontwikkeld bestaande uit een tour-based provinciaal model en vier onderliggende regionale modellen. Het gehele modelsysteem wordt in Aimsun Next ontwikkeld als een consistent geheel.

Het bovenliggende provinciale model is een zogenaamd tour-based model waarin onderscheid wordt gemaakt in diverse persoon-types op basis van persoonskenmerken, zoals leeftijd, inkomen, autobezit en werk-status. Voor elk persoon-type worden diverse tour-types gemodelleerd. Een tour begint en eindigt altijd thuis en kan langs een of meerdere andere activiteiten gaan, zoals werk, winkelen, zakelijk, etc. Voor elk persoons-type worden de gemaakte tour-types bepaald en de frequenties geschat. Ook worden voor elk persoons-type de distributiefuncties per activiteit bepaald. Deze schattingen vinden plaats op basis van data uit het OViN. De stedelijkheidsgraad is daarin ook nog onderscheidend.

Voor dit type modellen moeten van tevoren een aantal “dimensies” worden vastgelegd, zoals welke activiteiten worden gemodelleerd, hoe wordt de indeling in persoon-types gemaakt en welke tour-types worden gemodelleerd. Een analyse van het OViN laat zien dat er zeer veel persoons-types te maken zijn, en ook zeer veel tour-types. Het is echter belangrijk om een juiste balans te vinden tussen detail-niveau en rekentijd en ook in hoeverre er wel betrouwbare data is voor bepaalde combinaties. Bepaalde combinaties van persoonskenmerken komen maar heel weinig voor in het OViN en het is niet erg verantwoord om het gedrag op zo weinig waarnemingen te baseren.

Om tot een goede indeling in persoons-types en tour-types hebben we in dit project een methodiek ontwikkeld om ten eerste het aantal tour-types terug te brengen tot een beperkt aantal zonder direct waarnemingen te verliezen. Een vergelijkbare methodiek is gevolgd voor het bepalen van het aantal persoons-types. De methodiek is gebaseerd op een uitgebreide data-analyse van het OViN van 2015 tot en met 2017.

Auteurs:

Erik de Romph, Royal Haskoning DHV (erik.de.romph@rhdhv.com)

Niels Dijkhuis, Royal Haskoning DHV (niels.dijkhuis@rhdhv.com)

 

Download presentaties 2018
Don’t spoil…