Vlaanderen schakelt vanaf het voorjaar 2020 strategische verkeersmodellen van de vierde generatie in voor planologische processen en studies.

Download presentaties 2018
Don’t spoil…