Over PLATOS

In september 1998 is door een tiental partijen een convenant ondertekend dat de samenwerking tussen deze partijen op het gebied van modelontwikkeling regelde. Daarmee was het Platform Toedelings- en Simulatiemodellen (PLATOS) een feit. Met PLATOS kreeg de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten op het gebied van modellen een belangrijke impuls. PLATOS was georganiseerd als een samenwerkingsverband waarin allerlei projecten op modelgebied uitgevoerd werden door twee of meerdere deelnemende partijen. Toen na drie jaar het platform beëindigd werd, waren er acht projecten uitgevoerd. De rapporten zijn op deze website (PLATOS rapporten) te vinden.

Een van de doelen van PLATOS was het informeren van de gebruikers over de ontwikkelingen en het inventariseren van hun wensen om zodoende tot een zo goed mogelijke inzet van de beschikbare middelen te komen. Als uitvloeisel hiervan is het PLATOS colloquium geïntroduceerd, een dag waarop modelontwikkelaars en modeltoepassers elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen over ontwikkelingen en toepassingen van verkeersmodellen. Toen het samenwerkingsplatform gestopt werd, bleef het colloquium bestaan, omdat de behoefte aan informatie uitwisseling en ontmoeting nog steeds bestond. Vandaar dat het PLATOS modellen colloquium inmiddels een vaste plaats heeft veroverd op de congresagenda.