PLATOS COLLOQUIUM 2020 – Modellen in de actualiteit

De protesten van de boeren naar aanleiding van de stikstofproblematiek logen er niet om. In plaats van akkers werd het Malieveld omgeploegd en trokken tractoren het filerecord op naar de sneeuwgrens. Niet alleen de politiek moest het ontgelden, ook een gerenommeerde organisatie als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) moest het ontgelden.
Hun robuuste en wetenschappelijk verantwoorde methode werd zeer kritisch bejegend en ook werd er weer hardop getwijfeld aan de waarde van de wetenschappelijke benadering: “Ik vertrouw de metingen (naar believen in te wisselen voor methoden, modellen, ….) niet, want ik ben het er niet mee eens”.
Op het PLATOS modellencolloquium hebben we al eens eerder nagedacht over de rol van wetenschap in relatie tot beleid. Toen ging het over de relativering van de wetenschap, wetenschap als een mening. Dit lijkt verder te gaan, de wetenschap cq. modellen wordt in diskrediet gebracht om het eigen standpunt maar vast te kunnen houden. Natuurlijk is het goed om uitgangspunten en beschrijvingen van de werkelijkheid weer eens tegen het licht te houden en waar nodig bij te stellen. En uiteraard is het belangrijk verkeers- en vervoermodellen te valideren en te kalibreren aan de hand van metingen, of actueel te houden, zodat ze niet achterlopen op de ontwikkelingen.
We weten het wel, maar gebeurt dit ook in voldoende mate? En hoe doet men dat in andere vakgebieden? Daar gaan we op in tijdens de alweer 20e editie van het PLATOS modellencolloquium.