PLATOS 2021 – MODELLEN IN DE ACTUALITEIT

Wie weet na het bizarre jaar 2020 nog dat in 2019 er protesten waren van boeren? En dat optochten van tractoren het filerecord weer wat hoger zette? Filerecords zijn er in 2020 niet gesneuveld, of het moet zijn dat het ontbreken van files voor een record zorgde. Geen boze boeren die de boel platlegden en het Malieveld omploegden, maar virussen en mensen die er geen vat op konden krijgen, beheersten het afgelopen jaar.

Het coronavirus zorgde er ook voor dat het PLATOS Modellencolloquium 2020 niet door kon gaan. Gelukkig is er daarna veel gebeurd aan het technisch mogelijk maken van symposia en congressen door middel van videobijeenkomsten.

Voor PLATOS 2021 willen we dat ook doen. Op woensdag 10 maart 2021 hopen we online te gaan om te praten over ons thema ‘Modellen in de actualiteit’. Die actualiteit is dus wel anders geworden, maar er wordt nog steeds hardop getwijfeld aan de waarde van de wetenschappelijke benadering: “Ik vertrouw de metingen (naar believen in te wisselen voor methoden, modellen, ….) niet, want ik ben het er niet mee eens”.

Daarom is het belangrijk verkeers- en vervoermodellen te valideren en te kalibreren door metingen, of actueel te houden, zodat ze niet achterlopen op de ontwikkelingen. We weten het wel, maar gebeurt dit ook in voldoende mate? En hoe gaan we om met de lessen die we uit de coronacrisis kunnen leren?

PLATOS 2021 is een online event, het de opening en het ochtendprogramma is hieronder te zien.

Programma PLATOS 2021