Denkmodel Brede Welvaart als parameterset voor verkeersmodellen
by Marco van Burgsteden | CROW
Abstracte ID: 45
Event: PLATOS 2024 - MODELLEN IN TRANSITIE
Topic: Modellen in transitie
Presenter Name:
Keywords: Brede Welvaart, Capability Approach, Parameterschatting

Sturen op Brede Welvaart is binnen de wereld van mobiliteitsbeleid meestal het gelijktijdig sturen op veiligheid, gezondheid, leefomgeving en bereikbaarheid. Op al deze dimensies zullen verdelingseffecten moeten worden onderzocht. Daarbij speelt de vraag welke ondergrens bereikbaarheid moet hebben en welke bovengrenzen er aan mobiliteitsgedrag zitten. Veel mobiliteitstransities kunnen immers leiden tot grotere bereikbaarheidsongelijkheid.

Beleid wordt idealiter zo algemeen mogelijk uitgerold over de samenleving. Maar het grijpt in op individuen in de samenleving, die allemaal verschillende eigenschappen hebben en de gevolgen dus verschillend ervaren. Er zijn modeltechnieken die dit individuele niveau kunnen benaderen, zoals agent based modeling of het gebruiken van disaggegrate modellen waarin verschillende groepen worden onderscheiden.

Bij bereikbaarheidsanalyses gaat het vervolgens niet alleen over het reisgedrag maar ook over het kwantificeren van de 'potentiële bereikbaarheid'. Deze is sterk afhankelijk van iemands persoonlijke omstandigheden. Met een conceptueel model, dat is gebaseerd op de Capability Approach van Amartya Sen wordt gedemonstreerd hoe modelleurs deze persoonlijke omstandigheden systematisch in kaart kunnen brengen. Dit bevordert de mate waarin modelinput kan worden gedeeld, gecommuniceerd en wellicht gestandaardiseerd. Ook geeft het aanleiding tot een gerichte onderzoeksagenda om de daarvoor benodigde parameters beter te kunnen schatten.

In het conceptueel model vallen de inputparameters in vier categorieën, (1) resources, (2) persoonlijke conversiefactoren, (3) sociale conversiefactoren, en (4) omgevingsconversiefactoren. De conversiefactoren bepalen de mate waarin iemand in staat is om zijn/haar resources om te zetten in een set van reële mogelijkheden (capabilities) om te voorzien in de bereikbaarheid van activiteiten. Daarbinnen zijn weer subcategorieën te onderscheiden. Afhankelijk van de modeltechniek en de beleidscontext zou een gestandaardiseerde set parameters kunnen worden afgeleid die modelleurs kunnen toepassen in hun studies.