Modellen in transitie vragen betere modeltechnieken
by Will Clerx | Gemeente Rotterdsam
Abstracte ID: 46
Event: PLATOS 2024 - MODELLEN IN TRANSITIE
Topic: Modellen in transitie
Presenter Name:
Keywords: Trancitie modeltechniek scenario's

De huidige modellen en scenario's zijn nog onvoldoende toegerust om goed in te spelen op de transities die gaande zijn binnen het thema mobiliteit.

Het gaat hier niet alleen om het type vraagmodel dat gebruikt wordt, maar ook over veronderstellingen of gedrag in de tijd onder gelijke condities constant blijft of niet. En hoe tot je passende  toekomstscenario's komt om dit verder te onderzoeken en welke rol je aan overwegingen m.b.t. duurzaamheid en gezondheid toekent bij gedragskeuzes.

Op een gedetailleerder niveau zijn er ook aanpassingen nodig in modellen voor de fietsmodelering, parkeren en de capaciteit van stedelijke autonetwerken.

In de presentatie zal ik ingaan op een aantal onderwerpen die reeds in modellen zij getest of  geimplemeteerd en een aanpak schetsen van de verdere stappen die nog nodig zijn.