SPARK – transitie naar een nieuw personenautoparkmodel
by Konstanze Winter | Rijkswaterstaat
Abstracte ID: 48
Event: PLATOS 2024 - MODELLEN IN TRANSITIE
Topic: Modellen in transitie
Presenter Name:
Keywords: Personenautoparkmodel; SPARK; elektrische voertuigen; Diffusiemodel

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben Rijkswaterstaat en het Planbureau voor de Leefomgeving een nieuw landelijk personenautoparkmodel ontwikkeld, genaamd Strategisch Personenauto Rekenkader (SPARK). Met dit model kan de toekomstige omvang en samenstelling van het personenautopark in Nederland worden geraamd voor verschillende omgevingsscenario's. Ook kunnen effecten van uiteenlopende (fiscale) beleidsmaatregelen worden geanalyseerd.

 

Prognoses van het toekomstige autobezit, de autotypekeuze en het autogebruik spelen een belangrijke rol in de beleidsontwikkeling en -evaluatie binnen de sector verkeer en vervoer en op het raakvlak van verkeer en milieu. Om beleid op deze terreinen te ondersteunen is inzicht nodig hoe autobezit en -gebruik zich ontwikkelen onder invloed van technologische-, sociaal-economische en demografische ontwikkelingen en wat het effect is van uiteenlopende beleidsmaatregelen.

 

SPARK houdt daarbij rekening met scenario’s rondom: economische groei, ontwikkeling in omvang en samenstelling van de bevolking en technologische ontwikkelingen rondom elektrische voertuigen. Een cruciaal element van onzekerheid is hoe snel de ingroei van volledig elektrische auto’s zal verlopen in de toekomst. Binnen de modulaire opbouw van SPARK wordt dit gemodelleerd met behulp van een diffusiemodel dat ingrijpt op het keuzemodel voor de voertuigtypekeuze.

 

We zullen voor PLATOS een algemene overzicht van de werking van SPARK geven, met extra aandacht voor hoe we voor de nationale verkeersmodellen omgaan met de transitie naar elektrische voertuigen in de Nederlandse wagenpark.