P2.3 - Modelleren van grensoverschrijdende verplaatsingen Nederland-België
by Tim Heirman | Vlaamse Overheid (MOW)
Abstracte ID: 49
Event: PLATOS 2024 - MODELLEN IN TRANSITIE
Topic: Modellen in transitie
Presenter Name:
Keywords: , Strategische Verkeersmodellen, grensoverschrijdende verplaatsingen

De Strategische Verkeersmodellen van de Vlaamse Overheid (Mobiliteit en Openbare Werken) worden succesvol ingezet bij evaluatie en analyse van diverse beleidsvragen. Hoewel deze modellen zich voornamelijk richten op binnenlands verkeer, spelen grensoverschrijdende personenverplaatsingen ook een belangrijke rol in de beschrijving van het geheel aan verplaatsingen. Bovendien is er, vanwege de toenemende samenwerking tussen Nederland en België voor grensoverschrijdende mobiliteitsoplossingen, een steeds grotere vraag naar een betere modellering van dit soort verplaatsingen.

Om deze vraag te beantwoorden, moeten aan beide kanten van de grens de juiste databronnen worden gevonden. Daarnaast moet er een model-technische oplossing worden gevonden om deze stromen die zich aan de ‘rand’ van het model bevinden toch op een correcte en inzichtelijke manier te modelleren. Een bijkomende uitdaging wordt gevormd doordat de Strategische Personenmodellen agent-based zijn.

In maart 2024 zal het Strategisch Personenmodel 4.2.3. worden gelanceerd, waarin voor de eerste keer multi-modaal grensoverschrijdend verkeer wordt gemodelleerd. Dit is verkeer waarbij ook een vervoerskeuze wordt gemaakt, terwijl dit in vorige versies enkel unimodaal (personenwagen) was.

In deze presentatie willen we een inkijk geven in de oplossing die werd bedacht. We belichten de mogelijkheden van het model, maar bekijken ook wat de tekortkomingen nog zijn en wat we nodig hebben om het beter te kunnen doen. We denken namelijk dat er door een grotere samenwerking tussen Nederland en België hierop vooruitgang kan worden geboekt, gezien we aan beide zijden van de grens met hetzelfde probleem te kampen hebben en dat de technieken en data die we hiervoor nodig hebben, vergelijkbaar zullen zijn.