Van abstracte vragen naar concrete verkeersmodellen: evaluatie van regionale mobiliteitsplannen
by Pieter Van Houwe | Bruno Villé | MINT | MINT
Abstracte ID: 52
Event: PLATOS 2024 - MODELLEN IN TRANSITIE
Topic: Modellen in transitie
Presenter Name:
Keywords: Mobiliteitsplannen, Regionale verkeersmodellen

In 2019 is Vlaanderen opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Voor deze 15 vervoerregio’s zijn aparte regionale mobiliteitsplannen (RMP’s) opgesteld. Binnen deze mobiliteitsplannen zijn tal van maatregelen opgelijst met als doel een verschuiving te genereren van niet-duurzame modi (auto, deel van de passagiers) naar duurzame modi (al de rest).

Een deel van de maatregelen die bedacht zijn konden eenvoudig in de beschikbare modellen opgenomen worden zoals bijvoorbeeld nieuwe OV-lijnen, aanpassingen aan de infrastructuur en snelheidsverlagingen. De ‘klassieke’ maatregelen vormden met andere woorden geen probleem. Het werd uitdagender bij andere maatregelen die net een zeer specifiek waren of een meer wollig karakter hadden. Hieronder vallen bijvoorbeeld inbreidingen in meer stedelijke gebieden, ontwikkelingen van het bovenfunctioneel fietsnetwerk, de aanleg van hoppinpunten, bannen van doorgaan vrachtverkeer en algemene OV-maatregelen.

Om tot operationele modellen te komen zijn er daarom diverse aanpassingen gedaan aan de manier waarop data ingelezen wordt en de manier waarop de regionale verkeersmodellen rekenen. De meeste maatregelen werden op een vrij generieke manier opgenomen in de verkeersmodellen door bijvoorbeeld een algemene verhoging van de (fiets-)snelheid op bepaalde linktypes, door

Niettegenstaande het hier om een generieke aanpak ging, waren er toch aanpassingen nodig aan inputdata of modelstructuur omdat deze maatregelen in alle RMP’s moesten geëvalueerd kunnen worden. De uitwerking van de RMP’s werd gecoördineerd over de verschillende vervoerregio’s heen, maar natuurlijk werden de maatregelen soms op een iets andere manier uitgewerkt of werd er een andere invulling aan gegeven. Hierdoor waren er nog steeds bepaalde communciatierondes nodig met de uitwerkers van de RMP’s.

Ondertussen zijn de meeste van de modelaanpassingen die toen opgemaakt zijn ingebouwd in de regionale verkeersmodellen, en kunnen ze eenvoudig toegepast worden.

In deze presentatie willen we zowel een overkoepelend overzicht geven het proces dat we hebben moeten doorlopen, de diverse soorten maatregelen die geëvalueerd zijn als (voorbeelden van) van de resultaten die opgeleverd zijn.