Mobiliteitsonderzoek
by Leanne van Bentem | Falco de Jong | Sweco | Sweco
Abstracte ID: 55
Event: PLATOS 2024 - MODELLEN IN TRANSITIE
Topic: Modellen in transitie
Presenter Name:
Keywords: FCD, Floating Car Data, data, mobiliteit, transitie, verkeersmodel

Het Maritieme Cluster in Den Helder worstelt met de bereikbaarheid (van de stad Den helder, de haven en het eiland Texel) en hoopt om in te zetten op een mobiliteitstransitie om een deel van de knelpunten te verlichten.

In het kader hiervan hebben we een vooronderzoek gedaan naar het verplaatsingsgedrag van naar en door dit Maritieme Cluster. Met tal van databronnen is het verplaatsingsgedrag, de knelpunten en de motieven  van vele reizigers inzichtelijk gemaakt. Dit is gecombineerd met een verkeersmodel voor 2040 die een referentie beeld geeft als er niets wordt gedaan.

Met dit onderzoek hebben we geprobeerd doelgroepen te onderscheiden waar in de volgende fase maatregelen op gericht kunnen worden.