Bereikbaarheidsmaten voor brede welvaart
by Barry Zondag | Significance
Abstracte ID: 58
Event: PLATOS 2024 - MODELLEN IN TRANSITIE
Topic: Modellen in transitie
Presenter Name:
Keywords: bereikbaarheid, brede welvaart

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Significance nieuwe bereikbaarheidsmaten ontwikkeld als onderdeel van een nieuw prototype brede welvaartsmodule gekoppeld aan het VMA model. De opgestelde bereikbaarheidsmaten bouwen voort op eerder werk zoals de gebruikte indicatoren voor de IMA en mobiliteitsbeeld van het KiM. Belangrijkste vernieuwing als onderdeel van de brede welvaart is dat de nieuwe indicatoren persoonstype (naar inkomen, maatschappelijke participatie of autobezit) specifiek zijn.

In de PLATOS bijdrage zal ingegaan worden op de uitgewerkte methode en zullen eerste illustratieve resultaten getoond worden voor de verschillende persoonstypen.