Analytics: brede welvaart in kaart
by Simon Bleijenberg | Goudappel
Abstracte ID: 59
Event: PLATOS 2024 - MODELLEN IN TRANSITIE
Topic: Modellen in transitie
Presenter Name:
Keywords: brede welvaart, data, welzijn

Brede welvaart is steeds vaker een belangrijke beleidsmatige doelstelling, bijvoorbeeld de mobiliteitsvisie 2050 van het ministerie van I&W. Zo stond PLATOS vorig jaar in het teken van brede welvaart. Maar hoe gebruik je verkeersmodellen en data om brede welvaart in kaart te brengen? Goudappel is bezig om brede welvaart aan de hand van verschillende mobiliteits-gerelateerde indicatoren inzichtelijk te maken in onze Analtytics omgeving. Op deze manier gaan we de gevolgen van mobiliteits- en bereikbaarheidsbeleid op brede welvaart in beeld brengen om zo beslisinformatie aan te reiken die verder gaat dan één beleidsdoel. In deze presentatie laten we zien welke mogelijkheden we nu hebben en hoe we dit verder willen ontwikkelen, hierover gaan we ook graag in discussie met het publiek.