Loopstroom simulatiestudies voor stations MIRT verkenning
by Marlies Wouters | Richard Dekker | Roos van der Rijt-Plate | Royal HaskoningDHV | ProRail | ProRail
Abstracte ID: 60
Event: PLATOS 2024 - MODELLEN IN TRANSITIE
Topic: Modellen in transitie
Presenter Name:
Keywords: Loopstromen, MIRT, Openbaar Vervoer, Simulatie, Stations, Voetgangers

De zuidelijke randstad is de dichtstbevolkte regio van Nederland. Langs de ‘Oude Lijn’ - de spoorlijn tussen Leiden, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht - komen in de toekomst ongeveer 170.000 nieuwe woningen en 85.000 nieuwe werkplekken, bovenop de al bestaande. Dit betekent dat meer mensen zullen reizen, zowel op de weg als op het spoor. Hoe wordt extra drukte voorkomen en ontstaat een milieuvriendelijk alternatief voor de auto? Efficiënt, snel en duurzaam openbaar vervoer is hierbij cruciaal.

Om de bereikbaarheidsopgave langs de Oude Lijn in goede banen te leiden, is een Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) verkenning opgestart. De MIRT-verkenning richt zich onder andere op benodigde aanpassingen aan het station en de directe omgeving. Het doel hierbij is om het station en de omgeving aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken voor de verwachte groei in reizigersaantallen.

RoyalHaskoningDHV heeft loopstroom simulatiestudies uitgevoerd voor de knooppunten Dordrecht en Schiedam Centrum. De simulatiemodellen zijn ontwikkeld in de loopstroom simulatie software MassMotion. De modellen bieden inzicht in de huidige drukte en in de te verwachten drukte in de toekomst. Met deze inzichten kunnen gefundeerde keuzes gemaakt worden voor mogelijk benodigde aanpassingen aan de stations.

In de presentatie zal ingegaan worden op:

  • De opzet van de loopstroomsimulatiemodellen
  • De data die gebruikt wordt
  • Inzichten uit een loopstroomsimulatiemodel