Duurzame mobiliteit in een stedelijke context: praktijkvoorbeelden met het parkeermodel van de stad Gent
by Annelies Verheijen | Mint
Abstracte ID: 62
Event: PLATOS 2024 - MODELLEN IN TRANSITIE
Topic: Modellen in transitie
Presenter Name:
Keywords: duurzame mobiliteit, parkeeranalyse, parkeermodel, parkeren

In stedelijke omgevingen heerst er typisch een spanningsveld tussen het creëren van leefruimte voor

stadsbewoners door het opofferen van straatparkeerplaatsen en het handhaven van deze

parkeerfaciliteiten. Veelvoorkomende vragen hierbij zijn “Wat gebeurt er als parkeerplaatsen

verdwijnen? Wat als parkeren een prijzige aangelegenheid wordt? Zullen burgers uitwijken naar

alternatieve vervoersmiddelen, of zullen ze elders hun voertuig parkeren?". De stad Gent zet een slim

parkeermodel in als instrument om een gefundeerd antwoord te bieden op deze vraagstukken.

De theoretische principes en integratie van het Gentse parkeermodel binnen de vierde generatie

verkeersmodellen van de Vlaamse Overheid werden vorig jaar op PLATOS reeds toegelicht. Nu ligt de

nadruk op de praktische toepassingen. Enkele concrete cases, voorliggend in het parkeerbeleid van de

stad Gent, zijn via diverse scenario's grondig geanalyseerd met het parkeermodel.

Eerst onder de loep: het effect op het parkeergedrag van het afsluiten van een cruciale verkeersader

in het toeristische stadscentrum. Via een detailanalyse van de parkeerbehoefte van bezoekers werden

uitspraken gedaan over de bereikbaarheid van het stadscentrum. Zouden bezoekers aangetrokken

worden tot alternatieve vervoerswijzen? En hoeveel mensen zouden hun weg vinden naar andere

tariefzones of parkeergarages? Een tweede scenario verkende de noodzaak tot het schrappen van

straatparkeerplaatsen in een specifiek gebied om een verschuiving in het aantal bezoekers te

bewerkstelligen.

De aard van deze scenario's en de daaruit voortvloeiende vraagstukken dwongen innovatieve vormen

van rapportage af. Het parkeermodel maakt het mogelijk om in te zoomen op de parkeerbezetting per

uur in specifieke modelzones of geaggregeerd voor ruimere gebieden, onderscheid makend tussen

bewoners- en bezoekersparkeren. Gedetailleerde grafieken en kaartmateriaal geven bijkomende

inzichten in de geografische spreiding van de parkeerdruk binnen het stedelijk weefsel.

De stevige theoretische basis van het parkeermodel, gecombineerd met innovatieve rapportages,

toont aan dat het mogelijk is om diverse scenario's op het gebied van parkeerbeleid grondig te

onderbouwen en weloverwogen beslissingen te nemen. Het Gentse parkeermodel dient hier