Inclusieve advisering met microscopische vervoersvraagmodellen
by Jesse Voorhorst | Goudappel
Abstracte ID: 64
Event: PLATOS 2024 - MODELLEN IN TRANSITIE
Topic: Modellen in transitie
Presenter Name:
Keywords: Octavius, doelgroepen, inclusie, microscopisch, vervoersarmoede

Traditionele verkeersmodellen beschrijven en voorspellen de gemiddelde werkdag aan de hand van gemiddeld gedrag van mensen. Gedrag kan echter heel anders zijn voor verschillende mensen: jongeren hebben bijvoorbeeld andere voorkeuren dan ouderen en mannen verplaatsen zich anders dan vrouwen. Traditionele verkeersmodellen, zoals zwaartekrachtmodellen, zijn slechts beperkt in staat om deze verschillen mee te nemen. Microscopische vervoersvraagmodellen kunnen dit wel. Door naar de effecten te kijken op specifieke groepen zijn beleidsmakers beter in staat om maatregelen te nemen die voor iedereen werken. In deze presentatie laten we zien op welke vlakken belangrijke verschillen bestaan wat betreft mobiliteitsgedrag tussen verschillende doorsneden van de Nederlandse bevolking en hoe dit zich vertaalt in de keuzemodellen achter microscopisch vervoersvraagmodel Octavius. Daarnaast laten we zien hoe het meenemen van deze verschillen andere analyses mogelijk maakt, zoals de effecten op specifieke doelgroepen of het in kaart brengen van vervoersarmoede.