Verkeersmodellen en digitale regie: hoe doe je dat?
by Lieuwe Krol | Goudappel
Abstracte ID: 66
Event: PLATOS 2024 - MODELLEN IN TRANSITIE
Topic: Modellen in transitie
Presenter Name:
Keywords: DMI, DRO, Verkeersmodel, data

Om meer grip te krijgen op het gebruik van de openbare ruimte ontwikkelt Goudappel een drielaags datagedreven modelsysteem. De basislaag borduurt voor op OmniTRANS spectrum: een jaarlijks geactualiseerd verkeersmodel voor heel Nederland, gebaseerd op actuele data, zoals CBS-gegevens, ODiN, telefoniedata, OV-data, netwerken, etcetera. Op basis van waarnemingen uit het Nationale VerplaatsingsPanel (NVP) van DAT.Mobility, Kantar en Mobidot en tellingen worden de resultaten verfijnd naar specifieke dagen van het jaar. Het verkeersmodel levert de gangbare resultaten, zoals bereikbaarheidskaarten, wegvakintensiteiten, voertuigkilometers en afwikkelingskwaliteit. Aanvullend hierop worden indicatoren voor alle Brede welvaart Themas (liveability, safety, health, economic vitality, biodiversity, social inclusion) afgeleid. De verfijning naar een dagelijks verkeersbeeld is tevens het uitgangspunt voor een korte-termijn voorspellingsmodule met een prognosehorizon van het komende uur tot de komende dagen. Een deel van deze ontwikkelingen is al gerealiseerd de rest wordt de komende jaren ontwikkeld binnen het programma Dutch Mobility Innovations.