S2.1 - Eerste toepassing van de semi-dynamische versie van STAQ voor de effectbepaling en -mitigatie van wegwerkzaamheden aan de N3 Papendrechtsebrug
by Luuk Brederode | DAT.Mobility
Abstracte ID: 70
Event: PLATOS 2024 - MODELLEN IN TRANSITIE
Topic: Modellen in transitie
Presenter Name:
Keywords: N3, Papendrechtsebrug, Rijkswaterstaat, STAQ, evenwicht, schaalbaar, semi-dynamisch, strategisch, toedelingsmodel

Om de afwikkeling en routekeuze van wegverkeer te modelleren is in een aantal provinciale en stedelijk/regionale verkeersmodellen in Nederland de afgelopen jaren overgestapt van een traditionele statische evenwichtstoedeling naar STAQ.

Op het PLATOS colloquium van 2023 is de nieuwe semi-dynamische versie van STAQ voor het eerst gepresenteerd. Waar de reguliere versie van STAQ expliciete wachtrijmodellering toevoegt aan de evenwichtstoedeling verhoogt semi-dynamisch STAQ het realisme nog verder door de aanname van een leeg netwerk bij aanvang van de studieperiode te laten vallen en meerdere tijdsperioden te beschouwen. Tegelijkertijd, en in tegenstelling tot volledig dynamische toedelingsmodellen, worden de benodigde eigenschappen m.b.t. stabiliteit, schaalbaarheid en rekentijd gehandhaafd.

Deze presentatie gaat over de praktische ervaringen uit de eerste toepassing van semi-dynamisch STAQ in de studie naar de effecten van werkzaamheden in het kader van de vervanging en renovatie van de Papendrechtsebrug op de N3. In dit project in opdracht van Rijkswaterstaat is ervaren dat semi-dynamisch STAQ snel te kalibreren is op waargenomen intensiteiten en congestiepatronen en dat het beperkte aantal tijdsperioden het proces van kalibratie, validatie en interpretatie sterk vereenvoudigd en daarmee versnelt.

Het model bleek goed in staat om omrijdroutes en het verwachte gebruik daarvan te bepalen en de daarbij optredende knelpunten op zowel hoofd- als onderliggend wegennet te identificeren en kwantificeren. Daarnaast zijn de effecten van mitigerende maatregelen ook succesvol doorgerekend met het model, waarbij naast effecten op intensiteiten en congestiepatronen ook effecten op trajectreistijden zijn gebruikt.

Deze eerste commerciƫle toepassing toont aan dat semi-dynamisch STAQ het meest accurate toedelingsmodel is wat nog wel voldoet aan schaalbaarheids- en stabiliteits-eisen voor tactische en strategische toepassingen en zal daarom naar verwachting veel vaker worden ingezet.