Het PLATOS modellen colloquium heeft inmiddels een vaste plaats op de congresagenda verworven. Ook in 2005 is een colloquium gepland: het 5e in de reeks! Om meer deelnemers te kunnen toelaten, is voor 2005 gezocht naar een andere locatie. Het colloquium zal daarom bij leven en welzijn plaatsvinden op donderdag 17 maart 2005 in het Provinciehuis te ‘s-Hertogenbosch.

Het thema voor 2005 is “Europa en de Regio’s”, om te benadrukken dat enerzijds er een accentverschuiving plaatsvindt van nationaal niveau naar regionaal niveau, en anderzijds de rol van de EU steeds belangrijker wordt. Het eerste komt duidelijk tot uitdrukking in de Nota Mobiliteit, het tweede wordt steeds meer zichtbaar door de toenemende mate waarin Europese regels en richtlijnen hun stempel drukken op de ontwikkelingen binnen Nederland. Wat betekent dit alles voor de modellen?

Locatie:
Provinciehuis ‘s-Hertogenbosch
Brabantlaan 1,
5216 ‘s-Hertogenbosch
 
 
 
 
Module kan niet worden weergegeven omdat de gevraagde inhoud niet (langer) toegankelijk is. Neem contact op met de beheerder om toegang te krijgen.