Na de lustrumeditie in maart 2005 is de organisatie voor het 6e PLATOS colloquium al in volle gang. Ditmaal is gekozen voor het thema “Netwerkmanagement”. Dit onderwerp krijgt zowel bij het beleid (Nota Mobiliteit) als bij de uitvoering veel aandacht en bepaalt de komende tijd de verkeerskundige agenda in Nederland. Naast de beleidsaspecten is er op dit colloquium ook veel aandacht voor thema’s die nauw met netwerkmanagement te maken hebben.

Er is veel over te vertellen, vandaar dat in het middagprogramma er 4 parallelle sessie zijn, in plaats van de gebruikelijke 3. Bijgaand treft u het voorlopige programma aan. Na Utrecht (2000), ‘s-Hertogenbosch (2002), 2 keer Delft (2003 en 2004) en wederom ‘s-Hertogenbosch (2005) vindt het 6e colloquium weer plaats in Utrecht en wel in het provinciehuis. Dank dus aan de provincie Utrecht die onze gastheer wil zijn.

Locatie:

Provinciehuis Utrecht
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

Programma 2006