PLATOS 2018 – Meer modaliteiten in modellen

Al decennialang is de personenauto de belangrijkste modaliteit voor het maken van verplaatsingen, hetzij als bestuurder, hetzij als passagier. Het aandeel ritten met het openbaar vervoer, fiets of te voet is veel kleiner. Deze verhouding komt van oudsher ook terug in de verkeers- en vervoermodellen.

De meeste aandacht ging altijd uit naar het goed modelleren van autoverkeer.  De andere modaliteiten werden minder nauwkeurig beschreven of beschouwd als randvoorwaardelijk. De beperktere beschikbaarheid van data van deze modaliteiten speelde hierbij ook een rol. Door de toenemende aandacht voor stedelijke bereikbaarheid en mobiliteit, en de beschikbaarheid van data, neemt ook de aandacht voor OV, fiets, voetganger en mobiliteitsdiensten (Mobility as a Service) in verkeersmodellen toe.

Dat vertaalt zich in meer inspanning om ook deze vervoerwijzen goed in de verkeersmodellen te representeren. Of dat al gelukt is en hoe dat dan gebeurt, hoort u tijdens het 18e PLATOS modellencolloquium. Tijdens de ochtendsessie is er speciale aandacht voor het modelleren van de ‘active modes’ (fiets en voetganger). Of de e-bike, als half-actieve vervoerwijze, daar ook onder valt, hopen we dan ook mee te krijgen.

Locatie:

Paushuize
Kromme Nieuwegracht 49
3512 HN Utrecht

Gelieve de module eerst te configureren