De Nederlandse politiek lijkt zich steeds minder aan te trekken van de wetenschap Emoties nemen de plaats in van feiten en de mening van de burger weegt zwaarder dan. menig onderzoek. Ook wordt de wetenschap door de politiek steeds minder om advies gevraagd en worden resultaten minder serieus genomen.

Wetenschappelijk onderzoek wordt neergezet als een mening, naast andere meningen. Dat geldt in bepaalde mate ook voor de wereld van verkeers- en vervoermodellen. Waar is de tijd gebleven dat het mobiliteitsbeleid serieus werd doorgerekend? En dat de uitkomsten ook nog werden gebruikt om het beleid bij te stellen? Tegenwoordig is het van ‘grote stappen, snel thuis’. Ook op dit gebied geldt dat de mening van de weggebruikers en wegbeheerders (al dan niet overgoten met een ‘expert’ sausje) belangrijker is geworden dan de resulaten van gedegen uitgevoerde modelruns. De vraag is nu hoe we als modelontwikkelaars en modeltoepassers hiermee om moeten gaan. Eén aspect, namelijk de transparantie van modellen, hebben we vorig jaar besproken.

Dit jaar richten we ons op een meer fundamentale kwestie: hoe zorgen we dat politiek en beleid weer vragen naar wetenschappelijke uitkomsten en dat modellen in het mobiliteitsbeleid een grotere rol spelen dan slechts een mening? Een boeiende vraag waarop niet zomaar een antwoord te geven is.